četvrtak, 13 avgust 2015 06:25

Zaokret prema "pregovorima" u rješavanju regionalnih kriza

Zaokret prema "pregovorima" u rješavanju regionalnih kriza
SAHARTV/Iran - Teheransko izdanje dnevnog lista "Iran" u jutarnjem broju je objavilo analizu u kojoj se kaže: "Osnažene su iranske diplomatske aktivnosti u pravcu pregovora i dijaloga u regionu. Vojne opcije nisu uspjele u rješavanju kriza u Jemenu, Siriji, Iraku ili Afganistanu što je pokazalo da ispiti i pokusi vojnih operacija u cilju rješavanja navedenih kriza nisu urodili plodom."
Teheranski dnevni list "Iran" u jutarnjem izdanju piše: "Posjeta Muhammed Dežvad Zarifa, ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran, Libanu i Siriji, ali i nekim drugim regionalnim zemljama, te susreti sa visokim državnim zvaničnicima tih zemalja, biće potezi koji će upotpuniti diplomatiju pregovora i dijaloga koju zagovara zvanični Teheran u rješavanju lokalnih problema i kriza." Ovaj dnevni list je Islamsku Republiku Iran, Kraljevinu Saudijsku Arabiju, Rusku federaciju i Sjedinjene Američke Država okarakterisao važnim regionalnim i vanregionalnim velesilama koje su umiješane u pojedine regionalne krize, kao što su u Siriji, Iraku i Jemenu i dalje dodaje: "Islamska Republika Iran je odavno izrazila spremnost za saradnju sa drugim regionalnim silama, poput Kraljevine Saudijske Arabije, ali i vanregionalnim silama, u rješavanju lokalnih problema putem uspostave primirja, održavanja pregovora među glavnim akterima u tim sukobima, pa čak i održavanju izbora u navedenim zemljama." Ovaj teheranski dnevni list je čak ukazao i na mnogobrojne diplomatske aktivnosti iranske administracije u cilju rješavanja sirijske krize ali i prezentiranje nekoliko logičnih projekata za rješenje kriza u Jemenu i Siriji, te dodao: "Trenutno su ostvareni uvjeti za održavanje pregovora u konfliktnim zonama, dok se istovremeno može primijetiti veća zainteresiranost regionalnih zemalja ka diplomatskom rješavanju kriza na Bliskom istoku."

Upišite komentar


Security code
Refresh