IRIB- U ovoj emisiji govorićemo o uputi ljudi sa stanovišta hazreti Alije, neka je mir na njega.
IRIB- U današnjoj emisiji govorićemo vam o imanu sa stanovišta hazreti Alije, neka je mir na njega.
IRIB- U ovoj emisiji predstavićemo samo djelić znanja i dragocjenih napomena hazreti Alije, neka je mir na njega, o stvaranju svijeta.
IRIB- U ovoj emisiji govorićemo o produhovljenom viđenju dunjaluka, od strane imama Alije, neka je mir na njega.
IRIB- U ovoj emisiji govorićemo o drugim potezima i riječima hazreti Alije, neka je mir na njega, kada je u pitanju uspostavljanje islamske države.
IRIB- U ovoj emisiji govorićemo o radu sa stanovišta Imama Alija, neka je mir na njega.
IRIB- U ovoj emisiji govorićemo o stavu Imama Alije, neka je mir na njega, o uzrocima siromaštva, kao i o rješenjima borbe protiv siromaštva.
IRIB- U ovoj emisiji ćemo objasniti hazreti Alijin, neka je mir na njega, metod kada je u pitanju pravedna raspodjela Bejtul-mala muslimana.
IRIB- U ovoj emisiji govorimo o pravednosti hazreti Alije, neka je mir na njega.
IRIB- Alame Tabatabai, poznati komentator Kur'ana, pravdu opisuje na sljedeći način: „Pravda je uspostavljanje jednakosti među poslovima, na način da se svakom pitanju da ono što ga sleduje, kako bi …
IRIB- Prirodno je da svako društvo ima potrebu za vođom i vladajućom strukturom, koja će sprovoditi zakon i uređivati različite društvene poslove.
IRIB- Vjera islam posebno insistira na jedinstvu muslimana. Uzvišeni Allah dž.š. u suri Al-Imran, ajet 103 kaže: „I držite se užeta Allahovog svi, i ne razdvajajte se.
IRIB- U islamskom društvu, vođe i predvodnici, pored velikih ovlaštenja i prava, imaju i velike obaveze i dužnosti.
IRIB- Filozofija vladavine u islamu znači oživljavanje istine i uklanjanje neistine. Da bi ostavarila ovakva vladavina potrebni su dostojni i sposobni zastupnici i poglavari.
IRIB- U ovoj emisiji se govori o međusobnim pravima naroda i njihovih lidera sa aspekta Imama Alije, neka je mir na njega
IRIB- Hazreti Alija, neka je mir na njega se posvetio svojoj ulozi u jačanju islama, tako u hutbi 33, opisuje svoje djelovanje u prvim godinama pojave islama: „Uzvišeni Allah dž.š. …
IRIB- U predaji od Božijeg Poslanika a.s. se kaže: „Ostavljam vam dvije dragocjene stvari- Božiju Knjigu i moju porodicu.
Strana 1 od 2