ponedjeljak, 23 septembar 2013 12:14

Mir i(li) mir?

Ovo poglavlje zaključit ćemo tekstom pod naslovom “Mir i(li) mir?”, objavljenom u jednom teheranskom časopisu Hasanov, mir neka je na nj, mir odnosno primirje s Muavijom može se možda nazvati …
Prethodne rasprave objasnile su tajnu i smisao mira Imama Mudžtebe, mir neka je na nj, no i dalje preostaje pitanje: zašto je Imam Hasan, mir neka je na nj, prihvatio …
ponedjeljak, 23 septembar 2013 12:06

Mir – pretpostavka za ustanak na Ašuru

Ova užasna dešavanja teško su potresla Iračane, izvela ih iz njihove pasivnosti i slabosti, i u dobroj mjeri im ukazala na pravu prirodu Muavijine vlasti. U isto vrijeme dok su …
Svjetski uglednici i vođe, kad uoče da situacija i uvjeti nisu u skladu s njihovim ciljevima, uvijek nastoje da njihove odluke budu takve da donesu što manje štete. To je …
ponedjeljak, 23 septembar 2013 12:02

Tekst sporazuma Imam Hasana, neka je mir na nj

Tačka prva: Hasan ibn Ali, mir neka je na nj, prepušta Muaviji vlast i upravu, pod uvjetom da se Muavija drži propisa Kur'ana i Sunneta Poslanikovog, blagoslov i mir neka …
ponedjeljak, 23 septembar 2013 11:59

Imamovo kazivanje o povodima prihvatanja mira

Imam Mudžteba, mir neka je na nj, u odgovor osobi koja je protestirala protiv mira koga je sklopio, ukazao je na ove gorke činjenice i ovako je obrazložio razloge i …
ponedjeljak, 23 septembar 2013 10:24

Analiza razloga mira (primirja) s Muavijom

Najvažniji i najosjetljiviji dio biografije Imama Mudžtebe, mir neka je na nj - dio o kome se najviše raspravljalo i koji je izazivao podozrivost njegovih neukih prijatelja i zlobnih neprijatelja …
Drugi Imam šiitskoga svijeta, prvi plod blagoslovljenog braka Alija, mir neka je na nj, i plemenite Poslanikove kćeri Fatime, mir neka je na nju, rođen je polovinom mjeseca ramazana 3. …
nedjelja, 18 avgust 2013 10:36

Od hilafeta do šehadeta

Prije nego pređemo na ovaj dio, kao uvod ćemo napomenuti da je imamat od Poslanikove, blagoslov i mir neka je na nj i njegove, smrti (u mjesecu seferu 11. godine …
nedjelja, 18 avgust 2013 10:20

Od početka objave do Poslanikove Hidžre

Drugi period Alijevog, mir neka je na nj, života jeste razdoblje od početka objave do selidbe u Medinu, i taj period trajao je trinaest godina. Ovo razdoblje u Imamovom životu …
Kako smo već ukazali, podijelimo li čitav Alijev, mir neka je na nj, životni vijek na pet faza, prvi period Imamovog života bio bi onaj do početka objave Poslaniku. Ovaj …
Hazreti Ali, mir neka je na nj, rođen je 17. redžeba trideset godina nakon „godine slona“ unutar same Ka'be. Njegova majka zvala se Fatima bint Esed, a otac Ebu Talib. …
petak, 07 decembar 2012 15:32

Husejnova čast i moć

Jedan od glavnih ciljeva Božijih poslanika bio je  da dostignu milost Uzvišenog Stvoritelja.
ponedjeljak, 03 decembar 2012 11:27

Pljenidba državne imovine

Tih  dana  jedan  karavan  iz  Jemena,  natovaren  teretom  koji  je  predstavljao  bejtul-mal,  preko Medine je išao za Damask. Imam Husein, mir neka je na nj, saznavši za to, zaplijenio je …
Godinu  (ili  dvije)  prije  Muavijine  smrti,  u  doba  kad  su  nasilje  i  netrpeljivost  njegove  vlasti prema šiijama dosegli vrhunac, Imam Husein, mir neka je na nj, otišao je na hadždž, …
Strana 1 od 7