Drugi Imam šiitskoga svijeta, prvi plod blagoslovljenog braka Alija, mir neka je na nj, i plemenite Poslanikove kćeri Fatime, mir neka je na nju, rođen je polovinom mjeseca ramazana 3. …
ponedjeljak, 23 septembar 2013 10:24

Analiza razloga mira (primirja) s Muavijom

Najvažniji i najosjetljiviji dio biografije Imama Mudžtebe, mir neka je na nj - dio o kome se najviše raspravljalo i koji je izazivao podozrivost njegovih neukih prijatelja i zlobnih neprijatelja …
ponedjeljak, 23 septembar 2013 11:59

Imamovo kazivanje o povodima prihvatanja mira

Imam Mudžteba, mir neka je na nj, u odgovor osobi koja je protestirala protiv mira koga je sklopio, ukazao je na ove gorke činjenice i ovako je obrazložio razloge i …
ponedjeljak, 23 septembar 2013 12:02

Tekst sporazuma Imam Hasana, neka je mir na nj

Tačka prva: Hasan ibn Ali, mir neka je na nj, prepušta Muaviji vlast i upravu, pod uvjetom da se Muavija drži propisa Kur'ana i Sunneta Poslanikovog, blagoslov i mir neka …
Svjetski uglednici i vođe, kad uoče da situacija i uvjeti nisu u skladu s njihovim ciljevima, uvijek nastoje da njihove odluke budu takve da donesu što manje štete. To je …
ponedjeljak, 23 septembar 2013 12:06

Mir – pretpostavka za ustanak na Ašuru

Ova užasna dešavanja teško su potresla Iračane, izvela ih iz njihove pasivnosti i slabosti, i u dobroj mjeri im ukazala na pravu prirodu Muavijine vlasti. U isto vrijeme dok su …
Prethodne rasprave objasnile su tajnu i smisao mira Imama Mudžtebe, mir neka je na nj, no i dalje preostaje pitanje: zašto je Imam Hasan, mir neka je na nj, prihvatio …
ponedjeljak, 23 septembar 2013 12:14

Mir i(li) mir?

Ovo poglavlje zaključit ćemo tekstom pod naslovom “Mir i(li) mir?”, objavljenom u jednom teheranskom časopisu Hasanov, mir neka je na nj, mir odnosno primirje s Muavijom može se možda nazvati …