ponedjeljak, 23 septembar 2013 10:17

Kratki pregled biografije Imama Hasana, mir neka je na nj

Kratki pregled biografije Imama Hasana, mir neka je na nj

Drugi Imam šiitskoga svijeta, prvi plod blagoslovljenog braka Alija, mir neka je na nj, i plemenite Poslanikove kćeri Fatime, mir neka je na nju, rođen je polovinom mjeseca ramazana 3. godine po Hidžri u Medini.

 

Hasan ibn Ali, mir neka je na nj, nije proveo previše godina uz svoga veličanstvenoga djeda, budući da mu je bilo otprilike sedam godina kad je Poslanik islama, blagoslov i mir neka je na nj i njegove, preselio sa ovoga svijeta.

Nakon Poslanikove, mir i blagoslov neka je na nj i njegove, smrti, narednih skoro trideset godina proveo je uz svoga oca, Zapovjednika vjernika, mir neka je na nj, a nakon Alijevog, mir neka je na nj, šehadeta (40. h.g.), deset godina je obavljao dužnost Imama ummeta, da bi 50. godine po Hidžri bio, posredstvom Muavijine spletke, otrovan i preselio je kao šehid u 48. godini života. Sahranjen je na mezaristanu Bakija u Medini.

  • Pomagač obespravljenih
  • Poučno postupanje
  • Porodica znanja i vrline
  • Darežljivost bez premca
  • Neizravna pomoć

 

Pomagač obespravljenih

U islamskom učenju, imućni ljudi imaju veliku odgovornost spram slabih i siromašnih u zajednici, te, u skladu s dubokom duhovnom sponom i bratskom povezanošću u vjeri između muslimana, moraju uvijek nastojati udovoljiti potrebama slabih i siromašnih u društvu.

Poslanik islama, blagoslov i mir neka je na nj i njegove, i naši vjerski predvodnici nisu u tom pogledu ostavili samo izričite preporuke, već je svaki od njih u svome vremenu bio najbolji primjer čovjekoljublja i brige za slabe.

Ne samo da se drugi Imam odlikovao izvanrednim stupnjem kad je riječ o znanju, bogobojaznosti, skrušenosti i ibadetu, nego je među elitom i pukom bio stalno spominjan po svojoj darežljivosti, pomoći ugroženima i slabima. Činjenica da Imam, mir neka je na nj, postoji pružala je utjehu svim slabima i siromašnima. Nijedan siromah nije se s njegovih vrata vratio praznih ruku. Niko potišten nije Imamu iznio svoje jade i nevolje, a da kod njega nije našao utjehu. Ponekad bi čak i prije nego bi se siromah, stideći se, usudio da iznese svoju potrebu, Imam udovoljio njegovoj potrebi, ne dopuštajući tako da ovaj osjeti sramotu i poniženje traženja.

Sujuti u svojoj Historiji piše: “Hasan ibn Ali odlikovao se golemim moralnim odlikama i ljudskim vrlinama. Bio je izvanredna ličnost, strpljiv, uljudan, pouzdan, širokogrudan i darežljiv, te je bio omiljen među ljudima.”

Poučno postupanje

Imam Mudžteba, mir neka je na nj, ponekad bi siromasima poklanjao izuzetno velike svote novca odjednom, i to toliko da je to bilo začuđujuće. Smisao ovako bogatih poklona bio je u tome da je hazreti Mudžteba, mir neka je na nj, tako htio siromaha učiniti zauvijek nepotrebitim, odnosno omogućiti mu da zadovolji sve svoje potrebe, nastavi živjeti dostojno čovjeka i sa ovim kapitalom se brine sam o sebi. Imam nije volio davati siromahu skroman iznos, onoliko koliko je dovoljno za jedan dan,tako da ovaj svakog dana iznova mora pružati ruku pred drugim i tražiti milostinju kako bi preživio.

Porodica znanja i vrline

Jednog dana Osman je sjedio pred džamijom, kad naiđe neki prosjak i zatraži milostinju.

Osman mu pruži pet dirhema, a prosjak reče: “Uputi me na nekoga ko će mi udijeliti više” Osman mu pokaza na hazreti Mudžtebu i Huseina ibn Alija, mir neka je na njih, i Abdullaha ibn Džafera, koji su sjedili u jednom uglu džamije, i reče: “Idi mladićima koji ondje sjede i zatraži od njih da ti pomognu.”

Prosjak otiđe k njima i izloži im svoju potrebu. Hazreti Mudžteba, mir neka je na nj, reče: “Tražiti novčanu pomoć od drugih dozvoljeno je samo u tri slučaja: zarad krvarine koju je čovjek dužan platiti, a nije u stanju to učiniti; ukoliko ima težak dug, a ne može ga vratiti; i ukoliko je siromašan i slab, a nije u stanju nikako sebi pomoći. Koji od ovih slučajeva se odnosi na tebe?” Prosjak odgovori: “Ustvari, jedan od ta tri slučaja je moj.” Hazreti Mudžteba, mir neka je na nj, tad mu dade pedeset dinara. Sljedeći hazreti Hasana, Husein ibn Ali dade mu četrdeset i devet, a Abdullah ibn Džafer četrdeset i osam dinara.

U povratku, prosjek opet naiđe pored Osmana. “Kako si prošao?”, upita ga Osman, a ovaj reče: “Tražio sam od tebe novac, i ti si mi dao, ali nisi me pitao za šta mi treba. Ali, kad sam otišao ovoj trojici, jedan od njih pitao me na šta ću utrošiti taj novac, pa mu odgovorih, a onda me sva trojica bogato darovaše.” Osman kaza: “Ta porodica je osovina znanja i mudrosti, vrelo dobra i vrline; pa ko bi mogao biti poput njih!”

Darežljivost bez premca

Hasan ibn Ali, mir neka je na nj, ulagao je sve svoje snage u činjenje dobrih i bogougodnih djela, i na Božijem putu potrošio je silan imetak. Historičari i učenjaci su, pišući o njegovom plemenitom životu, zabilježili primjere njegove bezrezervne darežljivosti i ogromnog milosrđa bez premca, kakvo se ne sreće u biografiji nijednog drugog velikana. To je još jedan dokaz njegove duhovne veličine i njegove nezainteresiranosti za lažna ovosvjetska dobra.

Hazreti Mudžteba, mir neka je na nj, dva puta je tokom života razdijelio čitav svoj imetak na Božijem putu, a tri puta je svoj imetak prepolovio, pa bi pola zadržao za sebe, a pola bi udijelo na Božijem putu.

Neizravna pomoć

Visoka svijest i uzvišeni karakter hazreti Mudžtebe, mir neka je na nj, nisu mu dopuštali da se s njegovih vrata neko vrati bez nade, no njegova pomoć ponekad nije bila izravna, nego bi nastojao neizravno udovoljiti potrebama ljudi i na osobiti način riješiti njihove probleme.

Tako je jednog dana Imama posjetio neki prosjak i zatražio pomoć. Međutim, Imam Mudžteba, mir neka je na nj, u tom trenutku nije imao novca, ali ga je bilo stid dopustiti da se siromah vrati iz njegove kuće bez nade. Zato reče: “Hoćeš li da te uputim na nešto čime ćeš ostvariti svoju želju?” “O čemu se radi?”, upita ovaj, pa mu Imam objasni: “Danas je umrla halifina kćer i halifa je ožalošćen. No, još uvijek mu niko nije izrazio saučešće. Idi kod halife i izrazi mu saučešće riječima kojima ću te poučiti, i tako ćeš ostvariti svoju želju.” “Kako da mu izrazim saučešće?”, upita prosjak, pa mu Imam reče: “Kad dođeš kod halife, reci: „Hvala Bogu koji je dao da tvoja kćer umre prije tebe i nađe se u kaburu, jer ona je živjela pod očevom sjenom. No, da je halifa umro prije nje, ona bi ostala bez zaštitnika, i možda bi, ne daj Bože, neko oskrnavio njenu čast.‟”

Prosjak ga posluša i učini tako. Ove emotivne riječi ostavile su dubok dojam na halifu, i razbiše njegovu tugu i žalost, pa on naredi da se prosjaku da nagrada, a onda upita: “Jesi li ti sam smislio ove riječi?”, a ovaj odgovori: “Ne, njima me poučio Hasan ibn Ali!” Halifa, tad, kaza: “Istinu kažeš; on je vrelo rječitosti i govorništva.”

Upišite komentar


Security code
Refresh