ponedjeljak, 23 septembar 2013 12:02

Tekst sporazuma Imam Hasana, neka je mir na nj

Tekst sporazuma Imam Hasana, neka je mir na nj

Tačka prva: Hasan ibn Ali, mir neka je na nj, prepušta Muaviji vlast i upravu, pod uvjetom da se Muavija drži propisa Kur'ana i Sunneta Poslanikovog, blagoslov i mir neka je na nj i njegove;

 

Tačka druga: nakon Muavije, hilafet će pripasti Hasanu ibn Aliju, mir neka je na nj, a ukoliko se njemu nešto desi, upravu nad stvarima muslimana preuzet će Husein ibn Ali, mir neka je na nj. Također, Muavija nema prava odrediti nekoga za svoga naslijednika;

Tačka treća: Mora se prestati s ružnom novotarijom vrijeđanja i proklinjanja Zapovjednika vjernika, mir neka je na nj, na namazima, i Alija, mir neka je na nj, ne smije se spominjati osim po dobru:

Tačka četvrta: Iznos od pet miliona dirhema koji se nalazi u blagajni bejtul-mala Kufe izuzet je od pitanja predavanja vlasti Muaviji i taj novac bit će trošen pod paskom Imama Mudžtebe, mir neka je na nj. Također, Muavija pri raspoređivanju i dijeljenju finansija mora Hašimijama dati prednost u odnosu na Emevije. Pored toga, Muavija iz novca prikupljenog od harača iz Darabgarda mora isplatiti milion dirhema porodicama šehida iz Bitke oko Deve i Bitke na Sifinu koji su poginuli boreći se na strani Zapovjednika vjernika;

Tačka peta: Muavija se obavezuje da će svi ljudi u području Šama, Iraka i Hidžaza, bilo kog plemena ili rase, biti sigurni od njegovog nasilja i uznemiravanja, da se neće baviti njihovom prošlošću i da niko neće biti uznemiravan zbog postupaka u prošlosti uperenih protiv Muavijine vlasti, što naročito važi za žitelje Iraka.

Osim toga, Muavija garantira sigurnost svim Alijevim, mir neka je na nj, drugovima, gdje god da se nalaze, tako da nijedan od njih neće biti uznemiravan, a životi, imeci i čast Alijevih sljedbenika bit će zaštićeni, te im se neće nanijeti ni najmanja neugodnost. Svakom će pripasti njegova prava, a imetak iz bejtul-mala koji se nalazi u rukama Alijevih, mir neka je na nj, šiija, neće im biti oduziman.

Također, Muavija ni na koji način ne smije dovesti u opasnost Hasana ibn Alija i njegov brata Huseina ibn Alija, mir neka je na njih, niti bilo koga iz Poslanikove, blagoslov i mir neka je na nj i njegove, obitelji, te oni ni zbog čega ne smiju biti izloženi strahu i bojazni.

Na kraju sporazuma, Muavija se izričito obavezuje na poštivanje svih tačaka sporazuma i njihovo dosljedno izvršavanje. U tom pogledu za svjedoka uzima Boga, te sve ugledne i poštovane ljude iz Šama.

Tako se ostvarilo predskazanje Poslanika islama, blagoslov i mir neka je na nj i njegove, izrečeno u vrijeme kad je Hasan ibn Ali bio još dječačić. Poslanik je jednog dana, vidjevši s minbera hazreti Hasana, rekao: “Ovo moje dijete je poglavar muslimana, i Bog će posredstvom njega uspostaviti mir između dvije skupine muslimana.”

Upišite komentar


Security code
Refresh