Njegovo ime je Muhamed. To je ime koje Božiji Poslanik (neka je mir na njega) od prije izabrao za njega.
Imam Muhamed Bakir (neka je mir na njega) i sa očeve i sa majčine strane vodi porodično stablo čistog poslanstva. On je prvo novorođenče koje je rođeno iz Alijeve porodice …
Imam Muhamed Bakir znanosti je rođen u gradu Medini. Na osnovu mišljenja večine historičara i knjiga o predajama njegovo rođenje je bilo u 57.hidžretskoj godini.
Ebu Džafer, imam Muhamed Bakir (neka je mir na njega) je peti imam Pejgamberovog potomstva koji je sijao kao Sunce iznad imameta. Njegovo postojanje je bilo znanje i spoznaja, zbog …
subota, 21 maj 2011 13:09

Gusul i ukop

Stanovnici Medine pošto su čuli vijest o Fatiminom preseljenju okupili su se oko njene kuće radi dženaze i ukopa, ali im je saopćeno da je dženaza odgođena.
subota, 21 maj 2011 13:08

Šehadet

Na koncu je stigao treći dan džemadi-l uhre 11. godine po hidžri. Fatima (neka je mir na nju) zatražila je vode kojom se je oprala i gusl učinila.
subota, 21 maj 2011 13:08

Oporuka

Jednoga dana u toku bolesti hazreti Fatima je pozvala Imama Aliju (mir neka je na njih), imenovala ga izvršiocem svoje oporuke te naložila da je, nakon preseljenja na Ahiret, ogasuli …
subota, 21 maj 2011 13:07

Fatimina bolest i posjeta njoj

Na koncu je Fatima, shrvana tugom za svojim ocem i usljed rana zadobijenih prilikom napada na njenu kuću, pala u bolesničku postelju. Ponekada bi krajnjim naporima pridizala se da pospremi …
subota, 21 maj 2011 13:07

Fatima (neka je mir na nju) i Fadak

Još jedna od nepravdi kojoj je Fatima (neka je mir na nju) bila izložena nakon preseljenja poslednjeg Božijeg poslanika (s.a.w.s.) na Ahiret, bilo je pitanje Fadaka; sela udaljenog 165 km …
subota, 21 maj 2011 13:06

Fatima nakon Poslanika

Preseljenje poslednjeg Božijeg poslanika (s.a.w.s.) na Ahiret, Fatimino srce je ispuno boli i tugom. Muhammed (s.a.w.s.) njoj nije bio samo otac nego i poslednji Allahov poslanik, najodabraniji čovjek koji je …
Poslednji Božiji poslanik (s.a.w.s.) mnogo je puta spomenuo i biranim riječima pohvalio hazreti Fatimu (mir neka je na nju). Mnogo puta je rekao: „Otac ti se žrtvovao!“ Ponekada bi se …
subota, 21 maj 2011 13:05

Položaj bezgriješja

U pojašnjenju položaja Fatiminog (mir neka je na nju) bezgriješja, udaljenosti od grijeha pa čak i same pomisli na grijeh iliti grijeh koji bi mogao biti počinjen nehotice, dovoljno nam …
Fatima al Zehra (mir neka je na nju) iako sama nije bila imam, njen položaj među muslimanima, posebno šiitima, istovjetan je položaju na kojem su imami. Štaviše, po pitanju vrijednosti …
subota, 21 maj 2011 13:04

Fatima (mir neka je na nju) u kući

Uz sve svoje suštinske vrijednosti i plemenite osobine, hazreti Fatima (mir neka je na nju) bila je uzorita supruga koja je svoga muža hazreti Aliju (mir neka je na njih) …
subota, 21 maj 2011 13:04

Udaja i potomci

Sadiqe Kubra je imala brojne prosce. Prenosi se da su je prosili i neki od poznatih ashaba. Božiji poslanik (s.a.w.s.) im je rekao da o svojoj udaji odlučuje sama Fatima …
subota, 21 maj 2011 13:03

Moralne vrline

Cijeli život hazreti Sadiqe Tahire (neka je mir na nju) ispunjen je brojnim moralnim vrlinama i uzoritim postupcima koje ljudi trebaju slijediti. U ovom osvrtu na njenu ličnost ukazati ćemo …
subota, 21 maj 2011 12:54

Njeno rođenje

Fatima (mir neka je na nju) rođena je 20. džemadi-l uhre 5. godine po početku poslanstva. Većina šiitskih i nekoliko velikih sunitskih komentatora Kur'ana poput Fahr al Dina Razija, značenje …