ponedjeljak, 01 juni 2015 00:09

Trajna ostavština (2)

Trajna ostavština (2)

IRIB- U ovoj emisiji upoznaćemo se sa drugim uvidom u preporuke Imama Homeinija, rahmetullahi alejh, u njegovoj vjersko-političkoj oporuci.

 

Neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda s.a.v.s. i njegovu časnu porodicu. Ovom prilikom selamimo i vas cijenjeni slušaoci i izražavamo vam dobrodošlicu u još jednu emisiju iz serijala „Trajna ostavština". Ovaj serijal predstavlja pregled izvoda svih uputa i preporuka Imama Homeinija, rahmetullahi alejh. Čitav jedan životni vijek obilježen bogobojaznošću, mudrošću, nastojanjima i brojnim mukama i problemima i jedno iznimno bogato iskustvo pretočeno je u oporuku, koja je ostavljena nama u emanet. To je oporuka koja predstavlja vrijednu riznicu, i ostavljena je različitim generacijama koje žive u raznim dijelovima svijeta. Bez obzira da li se radilo o muslimanima ili nemuslimanima. Uslov za korištenje sadržaja ove oporuke je sloboda. To znači da su svi slobodnjaci i muslimani svijeta sagovornici Imama Homeinija, rahmetullahi alejh u njegovoj vjersko-političkoj oporuci. Upravo ta sveobuhvatnost i univerzalnost njegove oporuke je jednu običnu lokalnu preporuku pretvorila u jedno iskustvo i uputstvo na svjetskom nivou. U prethodne dvije emisije govorili smo o nekim stavkama vezanim za islamsku vladavinu, u ovoj emisiji nastavljamo sa ovom temom i analiziramo oporuku Imama Homeinija, rahmetullahi alejh.
Imam Homeini, rahmetullahi alejh je na islamsku vlast gledao kao na emanet od Boga, koji obezbjeđuje i individualnu i zajedničku a također i ovodunjalučku i ahiretsku sreću. Predvidio je prepreke postizanja ove sreće, a pokazao je i kako da se prevaziđu te prepreke. Veliki lider Islamske revolucije, također, islamsku vladavinu smatra sredstvom za sprovođenje i uspostavu islamskih propisa, jer njihovo slabljenje znači i slabljenje vjere islama. Sa njegove tačke gledišta podrška islamskoj vlasti predstavlja podršku islamu, koji se nalazi ispred svih poslova i odluka. S tim ciljem svi Božiji poslanici, nebijji, evlije, od Adema a.s. do pečata poslanika Muhammeda a.s. i sve do Kijametskog dana su se žrtvovali i radili za islam i oživljavanje islamskih propisa i odredbi. Okvir, u kojem možemo pronaći ove propise, jeste islamska vlast. Očuvanje i rad na sprovođenju islamske vlasti je stroga obaveza i svima se preporučuje da se što više trude i ulažu dosta napora u očuvanju i unapređenju islamske vladavine.
Hazreti Imam Homeini, svojim pronicljivim pogledom na djelovanje i s obzirom na važnost koju pridaje islamskoj vlasti zbog svih blagodati koje ona sa sobom donosi, preporučuje posebno irancima, a u općem smislu i svim muslimanima da se iznimno trude na očuvanju tekovina islamske vladavine. U vezi s tim, on kaže: „Danas je, irancima posebno, a cijelom muslimanskom ummetu uopćeno, obaveza da čuvaju ovaj Božiji emanet, koji je u Iranu i zvanično priznat i koji je u kratkom vremenskom roku dao odlične rezultate i da ulažu dodatne napore da obezbijede uslove za trajni opstanak islamske vladavine, kao i na otklanjanu svih prepreka i problema na tome putu. Nadamo se da će zrake nura ove vladavine obasjati sve islamske zemlje i da će sve države i narodi postići sporazum i dogovor vezano za ovo veoma važno pitanje i da će stati ukraj svjetskim moćnicima i historijskim zločincima i ne dozvoliti da muče i zlostavljaju nedužne i potlačene ljude širom svijeta."
Vezano za potencijalne opasnosti, za koje postoji mogućnost da budu prijetnja islamskoj vlasti, Imam Homeini kaže: „I dok posljednje udisaje dišem, shodno obavezi koju osjećam, reći ću vam za uslov koji je potreban da se očuva ovo Božije obećanje, kao i onome što čini prepreku i što prijeti njegovom obećanju. Prenijeću to narednim generacijama i od svih vas tražim potvrdu i svjedočenje za to kod dragog Allaha dž.š." Imam Homeini je motivaciju i uzvišen cilj smatrao faktorom pobjede i stabiliziranja islamske vlasti, a također i faktorom kontinuiteta islamske vladavine u budućnosti. Shodno tome, on kaže: „Svim sadašnjim generacijama kao i onim koje će doći oporučujem da ako želite da se učvrsti islam i Božija vladavina i da vas ostave na miru kolonizatori i unutarnji i vanjski eksploatatori, nemojte napuštati ovaj Božiji podsticaj, na koji je Allah dž.š. ukazao u Kur'anu Časnom. Znajte da se nasuprot ovom podsticaju, koji predstavlja ključ za pobjedu i opstanak, nalazi zaboravljanje cilja, razjedinjenost i neslaganje."
Sveobuhvatna propaganda, koja se sprovodi s ciljem sijanja razdora među muslimanima a istovremeno i zbog uništavanja islamskih propisa i to pod izgovorom da se ti propisi odnose na period od prije 1400 godina je samo jedna vješta obmana koja je usmjerena ka inteligenciji muslimanskog ummeta, posebno studenata, učenjaka, pisaca, novinara i mislilaca. Vezano za to pitanje Imam Homeini kaže: „Moja preporuka, posebno upućena irancima u današnjem vremenu, je da na ove zavjere spremno reaguju i da svim raspoloživim silama rade na usklađenosti i povećanju vahdeta i time obeshrabre nevjernike i licemjere."
Također, Imam Homeini je podsjetio muslimane na opasnost od dvije stranke. Prva je grupa onih koji se muslimanima i islamu suprostavljaju iz inata i mržnje i rade protiv islamskih propisa i islamske vladavine. Ova grupa se najviše može oučiti među kolonizatorima. To su osobe koje islamsku vlast smatraju preprekom za otimanje, prisvajanje i ovladavanje narodima.
Imam Homeini, također, ukazuje i na drugu grupu kao veliku opasnost po islamsku zajednicu i islamsku vlast, a ta grupa se najviše zalaže za odvajanje vjere od politike. Ta grupa, da li namjerno ili iz neznanja propagira kako se islamski propisi ne trebaju miješati sa politikom. Jer će politika da uništi islam i muslimane. Imam Homeini, rahmetullahi alejh, eksplicitno kaže: „Treba reći ovim neznalicama da Kur'ani Kerim i sunnet Božijeg poslanika s.a.v.s.više imaju propisa vezanih za vladavinu i politiku, nego što ih imaju u drugim oblastima. U svakom slučaju većina obredoslovnih propisa u islamu su političko-obredoslovnog karaktera a njihovo zanemarivanje ima za posljedicu sve ove nesreće i probleme koje su na zadesile. Božiji Poslanik s.a.v.s. je uspostavio vlast, poput svih ostalih vladavina u svijetu, ali uz motivaciju širenja društvene pravde. Prve islamske halife su vladale ogromnim prostranstvima, a hazreti Alija, neka je mir na njega, vođen istim motivom je ostvario taj cilj još bolje i opsežnije što predstavlja neospornu historijsku činjenicu.
Imam Homeini je, saosjećajno, svim književnicima preporučivao razmišljanje i ispravno rasuđivanje, govorio je: „Nadam se da će književnici, sociolozi i historičari uspjeti da muslimane izvuku iz ove pogreške. Ono što je rečeno i što će se reći da Božijim poslanicim, neka je mir na njih, pripada samo duhovnost i da je odbačena vladavina i zalaganje za širenje islamskih propisa i poslanici, evlije i ostali velikani su to izbjegavali a što bi i mi, također trebali isto uraditi. Međutim to predstavlja grešku koju prati žaljenje a rezultat svega toga je propast muslimanskih naroda i otvaranje puta za krvožedne kolonizatore."

U ovoj emisiji analiziraćemo drugi navod iz oporuke Imama Homeinija, rahmetullahi alejh.
U ime Allaha, Milostivog Samilosnog
Neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda s.a.v.s. i njegovu časnu porodicu. Ovom prilikom selamimo i vas cijenjeni slušaoci i izražavamo vam dobrodošlicu u još jednu emisiju iz serijala „Trajna ostavština". Ovaj serijal nam govori o mudrosti i pronicljivosti velikana i utemeljitelja Islamske revolucije, Imama Homeinija, rahmetullahi alejh. Ovim putem vam pružamo na uvid njegove upute i vrijedne preporuke koje se nalaze u oporuci. U ovoj emisiji i dvije prethodne emisije nastojimo da vam ukratko kažemo nešto o nezavisnosti u različitim dimenzijama, političkoj, društvenoj, kulturnoj i ekonomskoj, onako kako je to doživljavao Imam Homeini, rahmetullahi alejh, a što je ostavio u emanet svim muslimanima svijeta u svojoj oporoci.
Imam Homeini, rahmetullahi alejh je bio čovjek za sva vremena, to je bio lider, izuzetno saosjećajan i mudar, koji je razmišljao o širini islamskoga svijeta i granicama čovječanstva i ljudskosti. Njegova nastojanja su rezultirala procvatom islama u okviru islamskog pokreta i islamske vladavine. Vladavine, čiji se zakoni, propisi i kriteriji maksimalno zasnivaju na propisima islama, a te propise nalazimo u Kur'anu i sunnetu Božijeg Poslanika s.a.v.s. Ovaj iskusni, saosjećani čovjek kao da je znao da je povezanost i ovisnost poput kanapa čvrsto omotanog oko nogu naroda, koji čini da oni izgube svoj identitet.
Ovakav sveobuhvatni stav Imama Homeinija, rahmetullahi alejh, po raznim pitanjima, nas tjera da njegove poruke, iako su upućune iranskoj naciji, shvatimo i doživimo kao univerzalne poruke poslate cijelom čovječanstvu. Kada se radi o samostalnosti, Imam Homeini insistira na tome da se ljudi brinu sami o sebi i ne oslanjaju na strance i kao prvi faktor očuvanja nezavisnosti i samopouzdanja navodi očuvanje islamskih i vjerskih vrijednosti. To znači da ako izgubimo srž kulturnog identiteta, tojest islamske i ljudske vrijednosti, brzo ćemo izgubiti i samu nezavisnost. Neprijatelj je vrlo dobro upoznat sa činjenicom da bi stavio pod kontrolu jedan narod, mora prvo njegovu kulturu da uništi. Jer kada nestane kulturna samostalnost, nestaju i ostali vidovi nezavisnosti, politička i ekonomska i narod počinje da slijedi tuđu kulturu. Upravo iz tog razloga Imam Homeini, rahmetullahi alejh, u svojoj vjersko-političkoj oporuci, upućenoj iranskoj nnaciji a zapravo on se tu obraća svim ljudima, kaže: „ ...S krajnjom ozbiljnošću od muslimana tražim da ne odustanu nimalo od tradicionalnog fikha, koji je pokazatelj poslanstva i imameta i garancija razvoja i veličine naroda, bilo da se radi o primarnim ili sekundarnim propisima, jer sve se to ubraja u islamski fikh. Od njih tražim da ne nasjednu riječima onih koji smutnju siju i da znaju da samo jedan pogrešan korak vodi ka uništenju vjere, islamskih propisa i islamske vladavine..."
Imam Homeini, rahmetullahi alejh, u komlikovanom međunarodnom sistemu, koji je imao dvije strane, tako da su se zemlje morale opredijeliti i priključiti se ili zapadu ili istoku, je veoma dobro osjetio i shvatio potrebe naroda i glasno je svijetu dao do znanja da sve problema što imamo to je zbog priklonjenosti i povezanosti sa vođama na zapadu ili na istoku i upravo je tu i tada nastala historijska parola: „Ne istočni, ne zapadni!" Time je Imam Homeini, Islamsku Republiku stavio na čelo vanjske politike Irana i to je smatrao jedinim putem slobode i nezavisnosti. U republičkom sistemu vladavine, glas volje naroda, koji ukazuje na oslanjanje na naciju i na unutrašnjost zemlje, jasno dolazi do izražaja, a predznak islamska ističe povezanost sa kulturom i kulturnim učenjima koja nastaju na izvorima islama. U vezi s tim Imam Homeini u svojoj oporuci kaže: „...između svih planova i zavjera, koje su nažalost izvršile veliki uticaj kako na našu zemlju tako i na brojne druge zemlje, čije posljedice su u velikoj mjeri trajno ostale, najviše štete je donijelo otuđivanje koloniziranih zemalja i njihovo opredjeljivanja ka zapadu ili ka istoku. To znači da ove zemlje ne poštuju i gaze svoju vlastitu kulturu, svoju snagu i svoje potencijale, a istok i zapad, dvije moćne sile smatraju odabranom nacijom a njihovu kulturu najboljom. Smatraju da se cijeli svijet treba klanjati ovim centrima moći, a priklanjanje jednoj od ove dvije sile smatraju strogom obavezom i dužnošću! Rezultat ove tužne priče je naša potčinjenost i udarci koje smo primili i još uvijek primamo, koji su smrtonosni i uništavajući..."
Nasuprot svih ovih neprijateljskih zavjera, kako bi uništili samostalnost naroda, a posebno muslimanskih naroda, moramo širom otvoriti oči i povjerovati u riječi našeg Imama kada kaže da oni nisu ništa bolji od nas. Sa ovakvom samouvjerenošću možemo se nadati očuvanju naše samostalnosti. Ovim riječima završavamo današnju emisiju. U narednoj emisiji nastavićemo govoriti o nezavisnosti sa stanovišta Imama Homeinija, rahmetullahi alejh. Srdačno vas selamimo u nadi za ponovnim susretom.

Medij

Upišite komentar


Security code
Refresh