srijeda, 15 avgust 2012 13:05

Mesdžidul-aksa, simbol svetosti i potlačenosti (1)

Mesdžidul-aksa, simbol svetosti i potlačenosti (1)
IRIB - Mesdžidul-aksa je treće po redu svetište muslimana, nakon mesdžidul-harema u Meki i mesdžidul-nebijja u Medini i ima veliku važnost za muslimane. Mesdžidul-aksa je prva kibla muslimanamuslimani su nekoliko godina namaz obavljali licem okrenuti prema mesdžidul-aksau.
Posljednja džuma u mubarek mjesecu ramazanu je jedna vrsta ispoljavanja jedinstva muslimana u udaljenim dijelovima svijeta. Kao rezultat poruke vođe islamske revolucije u Iranu, Imama Homeinija 1979-e godine i određivanja zadnje džume u mjesecu ramazanu kao '' svjetskog dana kudsa'', svih ovih godina svijet je svjedok veličanstvenog okupljanja muslimana oko ideje slobodnog Kudsa i izražavanja averzije prema  cionističkomm režimu. U ovoj emisiji razmotrićemo položaj i važnost mesdžidul-aksaa među pripadnicima monoteističkih religija, aposebno među pripadnicima islama.

Na temelju islamskih predaja kaže se da je hazreti Adem a.s. nakon što je po, Božijoj zapovjedi, sagradio mesdžidul-haram, stavio je temelje i za mesdžidul-aksa. Grad Bejtul-mukades je jedan od važnih historijskih gradova na svijetu sa vjerskim identitetom, i koji je, prema historijskim izvorima, star oko 4000 godina. Život mnogih Božijih Poslanika se veže za grad bejtul-mukades. Ovaj grad je mjesto rođenja mnogih pejgambera i iz tog razloga od davne prošlosti pa sve do sada sljedbenici monoteističkih religija (jevreji, kršćani i muslimani) su posebnu pažnju poklanjali ovom gradu. Kada je hazreti Ibrahim a.s. preselio iz egipta u palestinu, nastanio se u gradu Kuds. U to vrijeme Kuds je bio poznat pod nazivom Jabus, grad mira i sloge. Po Božijoj naredbi u ovom gradu pristupa obnovi svetog mjesta mesdžidul-aksaa, kako bi monoteisti na tom mjestu veličali Jednog Boga. Tako je učinjen prvi korak u historiji ibrahimove vjere, kako bi se ovo mjesto učinilo svetim. Hazreti Ibrahim a.s.je po naredbi uzvišenog Boga udahnuo ovom mjestu čisti i sveti duh.

Grad Kuds je svet i po tome što je hazreti Musa a.s. na tom mjestu imao susret sa Gospodarem i na tom mjestu razgovarao sa Bogom. U vrijeme Musaovog poslanstva donesena je odluka da se narod Beni Israila, zbog nasilja i nepravde, preseli iz egipta u palestinu. Ali zbog neposlušnosti ovog naroda, Uzvišeni Allah je ih je ostavio da 4 godine lutaju pustinjama i nije im bilo dopušteno da uđu u Palestinu. Ovo je trajalo sve dotle dok se život Musaa a.s. nije primakao kraju. Kaže se da je hazreti Musa .as. sahranjen u blizini Bejtul-mukadesa. Može se reći da su neki Božiji poslanici , čija su imena spomenuta u Kur'ani-Kerimu, sahranjeni u Palestini, kao što je to: hazreti Ibrahim a.s., Jusuf a.s , Ja'kub a s., Ishak a.s., Davud a.s., Sulejman a.s. i Zekerijja a.s.

Nakon što je hazreti Davud a.s. odabran za Poslanika, odlučio je da obnovi bejtul-mukades i da iznova sagradi bogomolju u gradu, za koju se u historijskim predajama kaže da je mnogo puta razrušena i nanovo sagrađena.ali on nije uspio u tom svome naumu. Nakon smrti Davuda a.s. posao izgradnje bogomolje preuzeo je njegov sin hazreti sulejman a.s.

Od drugih događaja koji su se desili u palestini, a što je povećalo svetost ovog kraja kod sljedbenika monoteističkih religija je rođenje Isaa a.s.hazreti Isa mesih a.s., poslanik mira, čistoće i spasa, je rođen u mjestu bejtul-lahm u blizini grada bejtul-mukadesa. Hazreti isa a.s.  svoju misiju je otpočeo u gradu bejtul-mukadesu i iz tog mjesta je uzdignut na nebo. I na kraju, mesdžidul-aksa koji se nalazi u bejtul-mukadesu je mjesto, odakle je posljednji Božiji poslanik, hazreti Muhamed s.a.v.s otpočeo svoje putovanje na mi'radž.

Važnost palestine i grada bejtul-mukadesa za muslimane je zbog postojanja svetih mjesta u njemu. Uzvišeni Allah dž.š. u zadnjoj objavljenoj Knjizi, Kurani-kerimu, ovu zemlju je nazvao mubarek zemljom. Uzvišeni Allah je u Kur'ani-kerimu, za bogomolju, koju su sagradili Božiji Poslanici  u bejtul-mukadesu i mnogo puta je obnavljali, odabrao naziv mesdžidul-aksa. Mesdžidul-aksa je treće po redu svetište muslimana, nakon mesdžidul-harema u Meki i mesdžidul-nebijja u Medini i ima veliku važnost za muslimane. Msdžidul-aksa je prva kibla muslimanamuslimani su nekoliko godina namaz obavljali licem okrenuti prema mesdžidul-aksau. Druge godine po hidžri, po naređenju Uzvišenog Allaha, kibla muslimana je promijenjena od mesdžidul-aksaa u bejtul-mukadesu prema mesdžidul-haremu u Meki. O ovome se govori u Kur'anu u suri Bekare od 142-150 ajeta. U dijelu 150-og ajeta sure Bekare Allah dž.š. se obraća Muhamedu a.s.  i vjernicima i kaže:'' i iz svakog mjesta u koje dođeš, ti lice svoje Svetom hrammu okreni i gdje hgod se nalazili, vi lica svoja prema toj strani okrenite...''

Mesdžidul-aksa je i sa drugog aspekta za muslimane važno i vrijedno mjesto. Poslanik je upravo sa ovog mjesta krenuo na mi'radž, svoj nebeski put. Mi'radž, noćni put resuli-ekrema je u prvoj fazi bio od mesdžidul-harema do mesdžidul-aksaa. Bez ikakve sumnje na ovom putu Uzvišeni Gospodar je posebnu pažnju pokazao prema bejtul-mukadesu, jer bi u protivnom Poslanikov mi'radž mogao i direktno biti ka nebesima. Početak nebeskog putovanja posljednjeg Božijieg poslanika od mesdžidul-harema do mesdžidul aksaa govori o tome da je svetost ova dva mubarek mjesta neodvojiva. Prvi ajet sure Isra' ukazuje na ovo putovanje i u njemu se kaže:

„Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svog roba iz hrama časnog u hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali.- On uistinu sve čuje i sve vidi.

Rahmetli Allame Tabatabi, pisac poznatog tefsira El-Mizan, u objašnjenju o svetosti okoline mesdžidul-aksaa kaže:'' rečenica u kojoj se kaže- čiju smo okolinu blagoslovili- ukazuje na to da pored toga što je sam mesdžidul-aksa sveto mjesto i njegova okolina se računa kao sveto mjesto. Moguće je da to ukazuje na vanjske blagodati, jer je bejtul-mukades područje prepuno zelenila, voćnjaka i tekućih voda, raznih drugih ljepota. A također moguće da ukazuje i na duhovne blagodati. Jer je ovo sveto mjesto tokom historije bilo središte Božijih Poslanika i mjesto težnje za svjetlošću jedinstva i obožavanja.“

Druga važna stavka koja postoji u tjelesnom i duhovnom putovanju Božijeg Poslanika jeste njegovo putovanje iz Meke, centra islama prema bejtul-mukadesu, centru monoteističkih religija. Sejijid Kutb, poznati egipatski pisac u jednom svome djelu kaže:'' Isra' (MI'radž) je međusobno povezala sve velike monoteističke reliigije, počevši sa Hazreti Ibrahimom i Ismailom pa sve do pečata vjerovjesnika... tako da se može reći da Muhamed a.s. sa ovim nebeskim putovanjem objavljuje da poruka njegove misije sadržava misije prethodnih Poslanika i da je to nastavak njihovog puta.''

U historiji islama se navodi da je Muhamed a.s., tokom Mi'radža,  klanjao namaz na raznim mjestima, na Turi sinaju, mjestu gdje je Uzvišeni Allah razgovarao sa Musaom a.s.,zatim  u mjestu bejtul-lahm-mjestu rođenja Isaa a.s. Nakon što je ušao u mesdžidul-aksa i nakon klanjanja namaza u mihrabima velikih Božijih Poslanika, Poslanik je otpočeo svoje putovanje.

Eto, tako mesdžidul-aksa ima ogromnu svetost i važnost za muslimane i veomma su osjetljivi kada je ovo mjesto u pitanju.

Upišite komentar


Security code
Refresh