U ime Svemogućeg Gospodara koji je stvorio i koji stvara. Slava i hvala pripadaju jednog Svevišnjem Dobročinitelju koji nam je podario Kur'ani Kerim da slijedimo najljepše upute na svom …
  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Slava i hvala pripadaju jedino Allahu, koji je stvorio i stvara, a neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., …
četvrtak, 20 novembar 2014 00:00

Sura Furkan - Al-Furgan; 64-69. ajet (15. dio)

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Zahvaljujemo se Stvoritelju koji nam je omogućio da i danas budemo sa vama i da uživamo u Njegovim ljepotama. Zahvalimo Mu i na tome …
srijeda, 19 novembar 2014 00:00

Sura Furkan - Al-Furgan; 60-63. ajet (14. dio)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je salavat na dragog nam poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe a vama dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala …
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Zahvaljujemo se Stvoritelju koji nam je omogućio da i danas uživamo u Njegovim ljepotama i da se družimo u cilju dobijanja Njegovog zadovoljstva. Hvala mu …
ponedjeljak, 17 novembar 2014 00:00

Sura Furkan - Al-Furgan; 53-55. ajet (12. dio)

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Hvala i slava pripadaju jedinom Svemogućem Stvoritelju svih svjetova i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu …
nedjelja, 16 novembar 2014 00:00

Sura Furkan - Al-Furgan; 50-52. ajet (11. dio)

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Slava i hvala pripadaju jedino Allahu, koji je stvorio i stvara, a neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., …
  U ime Svemogućeg Gospodara koji je sve stvorio. Zahvaljujemo Svemoćnom koji nam je omogućio da i ove prilike budemo zajedno i da se družimo uz još jedan prilog iz …
  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Slava i hvala pripadaju jedino Allahu, koji je stvorio i stvara, a neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., …
četvrtak, 13 novembar 2014 00:00

Sura Furkan - Al-Furgan; 35-40. ajet (8. dio)

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Slava i hvala pripadaju jedino Svemogućem Gospodaru koji je sve stvorio i odredio svrhu, i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, …
srijeda, 12 novembar 2014 00:00

Sura Furkan - Al-Furgan; 31-34. ajet (7. dio)

U ime Svemogućeg Gospodara koji je sve stvorio i zna svrhu svega stvorenog. Neka je salavat i selam na dragog poslanika Muhammeda s.a.v.s. i njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe. …
nedjelja, 26 oktobar 2014 00:00

Sura Furkan - Al-Furgan; 27-30. ajet (6. dio)

  U ime Svemogućeg Gospodara koji je stvorio i koji stvara. Slava i hvala pripadaju jednog Svevišnjem Dobročinitelju koji nam je podario Kur'ani Kerim da slijedimo najljepše upute na svom …
U ime Svemogućeg Gospodara koji stvara i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe. Dragi slušajtelji es-selamu alejkum. Družimo …
U ime Svemogućeg Gospodara i neka je salavat i selam na Njegovog miljenika, hazreti Muhammeda Mustafu s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe. Dragi prijatelji es-selamu alejkum, pratite još jednu …
ponedjeljak, 13 oktobar 2014 00:00

Sura Furkan - Al-Furgan; 10-16. ajet (3. dio)

U ime Allaha Milostivog Samilosnog. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg Poslanika s.a.v.a. i njegovu časnu porodicu. Poštovani slušaoci, esselamu alejkum. U našem današnjem druženju nastaviti ćemo sa …
nedjelja, 12 oktobar 2014 00:00

Sura Furkan - Al-Furgan; 4-9. ajet (2. dio)

U ime Svemogućeg Gospodara koji je stvorio i koji stvara. Slava i hvala pripadaju jednog Svevišnjem Dobročinitelju koji nam je podario Kur'ani Kerim da slijedimo najljepše upute na svom putu …
subota, 11 oktobar 2014 06:42

Sura Furkan - Al-Furgan; 1-3. ajet (1. dio)

Bismillahir Rahmanir Rahim. Hvala i slava pripadaju jedinom Svemogućem Stvoritelju svih svjetova i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i cijenjene …
Strana 1 od 39