subota, 11 oktobar 2014 06:42

Sura Furkan - Al-Furgan; 1-3. ajet (1. dio)

Sura Furkan - Al-Furgan; 1-3. ajet (1. dio)

Bismillahir Rahmanir Rahim. Hvala i slava pripadaju jedinom Svemogućem Stvoritelju svih svjetova i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe. Dragi slušatelji es-selamu alejkum.

Družimo se uz još jedan prilog iz ciklusa "Put prema svjetlosti" gdje jednostavnim jezikom analiziramo i komentarišemo kur'anske ajete iz sureFurkan.

Na koncu analize kur'anske sure En Nur, što smo komentarisali u proteklom druženju kroz ciklus „Put prema svjetlosti“ rekli smo da ćemo nastaviti druženje sa novom surom i njenim ajetima. Riječ je o koru'anskoj suri Furkan koja ima 77 ajeta. Ova sura je objavljena u Mekki. Furkan je jedan od naziva za cijeli Kur'ani Kerim i u prevodu na bosanski jezik znači onaj koji razdvaja istinu od laži, odnosno hakk od batila.

Na početku ćemo poslušati prvi ajet kur'anske sure Furkan na originalnom arapskom jeziku:

 

تَبَارَ‌کَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْ‌قَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرً‌ا

Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena, (25:1)

Mubarek stvar o kojoj se govori u prvom ajetu kur'anske sure Furkan je ono što je uvijek i konstantno izvorište dobra tako da je njena korist za sva druga bića neiscrpna i beskonačna. Kur'an je knjiga koju je Svemogući Gospodar objavio poslaniku Muhammedu s.a.v.s., ali je korist Kur'ani Kerima i njegovih ajeta vječna za sve generacije koje su došle poslije hazreti Muhammed el Emina a.s. i tako će biti do Kijametskog dana, odnosno biće korisna za sve one osobe koje žele da budu upućene na Pravi put jer je Kur'an otvorena uputa i opomena. Da li postoji veća blagodat od Božije knjige koja je tokom historije ljude pozivala iz tame ka svjetlosti?

 

Raspoznavanje istine od laži i „hakka“ od „batila“ je izuzetno težak zadatak jer su ograničene informacije kojima raspolažu ljudi o tim ispravnim i neispravnim stvarima, odnosno o nečemu što je istina u odnosu na ono što je laž. Vidimo da su čak i one tačne informacija kojima raspolažemo nedovoljne u shvatanju ove činjenice, zbog čega unutarnja očekivanja ili vanjština koja zna zavarati, čovjeka vodi ka stranputici ili ga zaokuplja nekim sporednim stvarima koje nisu bitne u ljudskim životima. Ali, Kur'ani Kerim, nebeska knjiga čiji je autor Svevišnji i Sveznajući, stavljena je na raspolaganje ljudskom rodu kako bi bio u stanju da razlučuje istinu od laži i „hakk“ od „batila“ u različitim segmentima ljudskog života. Upravo ova knjiga na sasvim jednostavan način čovjeku govori istinu i upozorava ga na laži.

 

Allahov dž.š. miljenik, poslanik Muhammed s.a.v.s., istovremeno ovim putem upozorava na opasnost udaljavanja od istine i ujedno upozorava ljude da ne prihvataju bilo šta što bi moglo da u sebi sadrži trun laži, pogrešnog razmišljanja i slično. Ovo Poslanikovo a.s. upozorenje se ne odnosi na njegove saputnike ili ljudsku generaciju koja je živjela u njegovo vrijeme nego se odnosi na sve ljude, sve generacije do Kijametskog dana, odnosi se na sve rase, etničke skupine, na sve kontinente i sva vremenska razdoblja.

Iz ovog kur'anskog ajeta možemo naučiti sledeće:

  1. Kur'an je blagodat. Kur'an je knjiga sa velikim blagodatima koja je objavljena sa izvorišta Istine.
  2. Najbolji način i metod za raspoznavanje istine od laži, odnosno „hakka“ od „batila“ u svim poljima jeste oslanjanjem na kur'anske ajete.
  3. Poslanička misija hazreti Muhammeda Mustafe el Emina s.a.v.s. je cjelosvjetska i univerzalna za sve meridijane i sva vremena do Kijametskog dana.

Poslušajmo sada arapski tekst drugog ajeta kur'anske sure Furkan:

 

اَلَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَکُن لَّهُ شَرِ‌یکٌ فِی الْمُلْکِ وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرَ‌هُ تَقْدِیرً‌ا

Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio! (25:2)

 

U nastavku misli iz prvog ajeta gdje se ukazuje na najveću blagodat koju je Svevišnji i Svemogući poklonio ljudskom rodu za vrijeme i nakon života hazreti Muhammeda s.a.v.s., te se jasno ukazuje na ulogu Kur'ana a.š. i Poslanika s.a.v.s. u upućivanju ljudi ka Pravom putu, Allah dž.š. ukazuje na sve blagodati ovog svijeta te navodi da je upravljanje njima u Njegovim rukama, te u nastavku kaže da je On taj koji je sve stvorio i da je On taj koji je sve uredio prema najboljem obliku i kako treba uredio.

 

Ovdje se kaže da Bog nije samo stvorio sve postojeće nego da je On i jedini i istinski Vlasnik i Upravljač svega postojećeg, odnosno da Mu u ovom poslu niko nije saučesnik ili saradnik. On naglašava da ništa nije izuzetno iz Njegove svemoći, te da je sve ono što je na zemlji, na nebesima i između njih, u potpunoj pokornosti Njemu. On je taj koji nema potrebe niti za čim i On je taj koji sebi nema ravna. On nikada nije birao ili imao suprugu kako bi imao dijete, niti je ikada imao dijete. On uopšte nema potrebe za djecom kako bi, poput ljudi, nadoknadio svoje nedostatke, nego je On taj koji vlada svim i svačim. Svi poslanici tokom historije, njih 124 hiljade, pa i sam Božiji miljenik, hazreti Muhammed s.a.v.s., i pored svog uzvišenog i odabranog položaja, ipak su samo ljudi, pripadnici ljudske rase i roda, i oni su od stvorenih, zbog čega je familijarno povezivanje poslanika sa Bogom nepristojno i strogo zabranjeno.

 

Iz ovog ajeta kur'anske sure Furkan učimo sledeće:

  1. U postojećem sistemu postoji samo jedan sistem i jedna volja, odnosno samo jedna upravljačka moć, a jedini Upravljač postojećim svijetom je Savršeni i Svemogući, Allah dželle ša'nuhu.
  2. Sve stvoreno i sva stvorenja su stvorena na jednom izvorištu i upravo to Izvorište upravlja svim stvorenjima.
  3. Postojeći svijet nije nastao slučajno ili u „velikoj eksploziji“, nego je stvoren na osnovu jasno postojećeg programa i tačnih indikativa, odnosno jasnih standarda koje naši mozgovi još uvijek ne mogu da razumiju. Međutim, ono što su naši mozgovi u stanju da shvate jesu zakoni koji vladaju ovim svijetom. Te zakone je moguće otkriti i predviđati prema njihovim jednačinama.

I za kraj poslušajmo sadržaj trećeg ajeta kur'anske sure Furkan:

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا یَخْلُقُونَ شَیْئًا وَهُمْ یُخْلَقُونَ وَلَا یَمْلِکُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّ‌ا وَلَا نَفْعًا وَلَا یَمْلِکُونَ مَوْتًا وَلَا حَیَوةً وَ لَا نُشُورً‌ا

Neki pored Njega božanstva prihvaćaju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moći život oduzeti, život dati niti oživjeti. (25:3)

 

Nakon naglaska da je Bog, Jedan i Jedini, da stvara a da nije stvoren, da je On istinski vlasnik svega postojećeg, pa i našeg svijeta, o čemu se zapravo govori u drugom ajetu kur'anske sure Furkan, u trećem ajet su govori o stavu nevjernika i mušrika prema Svevišnjeg Gospodaru te navodi da ovakve osobe, pored Njega, uzimaju božanstva koja ništa ne stvaraju a sama su stvorena; znači uzimaju božanstva koja čak ni sebi ne mogu priuštiti bilo kakvog dobra ili otkloniti zlo od sebe ili od onih koji ga štuju kao svoje božanstvo. Jasno je da takva božanstva nemaju nikakvu ulogu u ljudskim životima. Niti u stanju da daju život, a kamoli nisu u stanju da taj život oduzmu. Ta božanstva niti su bila na početku stvaranja niti su u stanju da nakon smrti budu od bilo kakve koristi ljudima. Ta božanstva nisu u stanju da stvaraju pa zbog toga nisu u stanju da prožive nakon smrti. Niti na ovom svijetu mogu riješiti probleme sa kojima se suočavaju ljudi niti će to moći uraditi na Kijametskom i Sudnjem danu.

 

Prirodno je da posvećivanje pažnje ovim kamenim i drvenim kipovima i idolima odvuku ljudsku pažnju od stvarnog Vladara svega postojećeg, dok su ti idoli i kipovi (koji mogu biti i drugačijih naravi i materijala) prava perda ili zastor između roba i Rabba, između stvorenog i Stvoritelja. To je sasvim suprotno učenju idolopoklonika koji tvrde da ih idoli i kipovi, odnosno obraćanje njima, povezuju sa Stvoriteljem i istinskim Vlasnikom svega postojećeg.

Iz ovog kur'anskog ajeta učimo sledeće:

  1. Kur'ani Kerim negira sva učenja nevjernika i idolopoklonika, prezentirajući to jednostavnom logikom i dokazima.
  2. Ne samo idoli i kipovi, nego i drugi ljudi nemaju nikakve moći na određivanju života i smrti, niti mogu uticati na ljudske živote, zbog čega se njigova imena ne smiju porediti sa Božijim.
  3. Osoba koja nije u stanju da samostalno otkloni nedaću koja ga pritišće, odnosno osoba koja nije u stanju da sebi pridobije bilo kakvog dobra, nije u stanju da to učini ni za druge članove svoje zajednice.

Upišite komentar


Security code
Refresh