srijeda, 27 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 74-78. ajet (16. dio)

  Ponovno smo u emisiji "Put prema Svjetlosti" serijalu u kojem se upoznajemo sa što jednostavnijim i lakšim tumačenjem Božije riječi. Tako u suri Al - Kahf u njenom 74. …
  Neka mir i blagoslov obasjaju dušu Njegova posljednjeg poslanika Muhameda s.a.w.s. Nalazimo se na mjestu u kojem se upoznajemo sa Božijom riječju prezentiranoj u časnoj knjizi Kur'ani Kerimu. U …
ponedjeljak, 25 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 62-66. ajet (14. dio)

  Neka su mir i rahmet Allahov na čistu i milosrdnu dušu Muhamedovu, poslanika koji je preko meleka Džebraila ljudima prenio posljednju Božiju objavu. U našem upoznavanju sa časnim ajetima …
nedjelja, 24 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 57-61. ajet (13. dio)

  I evo nas  ponovo u serijalu pod nazivom ''Put prema svjetlosti'', emisiji u kojoj se upoznajemo sa ajetima Časne Knjige kroz koju se Svevišnji Gospodar obraća nama, robovima svojim. …
  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo u još jednoj emisiji …
  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo u još jednoj emisiji …
četvrtak, 21 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 45-49. ajet (10. dio)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo u još jednoj emisiji "Put …
srijeda, 20 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 37-44. ajet (9. dio)

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo u još jednoj emisiji …
utorak, 19 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 32-36. ajet (8. dio)

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo u još jednoj emisiji …
ponedjeljak, 18 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 27-31. ajet (7. dio)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo u još jednoj emisiji "Put …
nedjelja, 17 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 22-26. ajet (6. dio)

 U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo u još jednoj emisiji "Put …
subota, 16 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 18-21. ajet (5. dio)

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a) i selam vama poštovani slušaoci! Ponovo smo u emisiji "Put prema svjetlosti" …
  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a) i selam vama poštovani slušaoci! Ponovo smo u emisiji „Put prema svjetlosti“ …
četvrtak, 14 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 11-14. ajet (3. dio)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a) i selam vama poštovani slušaoci! Ponovo smo u emisiji "Put prema svjetlosti" u …
srijeda, 13 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 7-10. ajet (2. dio)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a), i selam vama poštovani slušaoci. Ponovo smo s vama u emisiji "Put prema …
utorak, 12 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 1-6. ajet (1. dio)

 U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo s još jednom emisijom "Put …
  Neka je mir i blagoslov na čistu dušu posljednjeg Božijeg poslanika, Muhameda s.a.w.s. Uz selam i pozdrav svima vama, dragi prijatelji, današnji prilog započinjemo 107. ajetom sure Al-Isra’, koji …