Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Allahovog miljenika Muhameda s.a.w.s. Na početku današnjeg druženja čitamo suru Al-Isra’, tačnije njen 102. ajet:
  Bože, obaspi Svojim rahmetom čistu i milosrdnu dušu Svog posljednjeg poslanika Muhameda s.a.w.s. U upoznavanju kur'anskih ajeta još smo kod sure Al-Isra’, tačnije kod njenog 98. i 99. ajeta …
U ime Allaha Milostivog Samilosnog. Naše druženje u današnjoj emisiji započinjemo surom Al-Isra’, tačnije njenim 94. ajetom u kojem se kaže:
  Poštovani prijatelji, ovo je emisija u kojoj se upoznajemo sa kur'anskim ajetima, stigli smo do sure Al-Isra’, tačnije do njenog 89. ajeta:
  Uvaženi prijatelji, pristupimo skupa novom nizu kur'anskih ajeta na čijem početku je ajet 85. sure Noćno putovanje, koji glasi:
  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Cijenjeni slušaoci ovo je emsija u kojoj vas upoznajemo sa lakšim i jednostavnijim tumačenjima ajeta Časnog Kur'ana. U 81. ajetu sure Al-Isra' čitamo:
U ime Allaha Milostivog Samilosnog. U suri Noćno putovanje u ajetu broj 78. čitamo:
  Bože, podari mir i blagoslov na čistu i milosrdnu dušu posljednjeg Tvog poslanika Muhameda s.a.w.s. Odmah na početku prenosimo 74. i 75. ajet sure Al-Isra’:
  Bože, podari mir i blagoslov na na čistu milosrdnu dušu posljednjeg Tvog poslanika Muhameda s.a.w.s. Odmah na početku upoznajemo se sa surom Al-Isra’i njenim ajetom pod rednim brojem 71. …
  U našem putovanju časnim kur’anskim surama stigli smo do Noćnog putovanja i ajeta pod rednim brojem 68. u kojem čitamo:
  Neka je mir i Božiji blagoslov na čistu i milosrdnu dušu posljednjeg Poslanika Muhammeda s.a.w.s.. Evo nas ponovo u želji da vas upoznamo sa lakšim i jednostavnijim tumačenjem nekih …
  Neka je mir i blagoslov na čistu i milosrdnu dušu posljednjeg Poslanika Muhameda s.a.w.s. Evo nas ponovo u želji da vas upoznamo sa lakšim i jednostavnijim tumačenjima nekih ajeta …
  Neka je mir i Božiji blagoslov na čistu i milosrdnu dušu posljednjeg Poslanika Muhammeda s.a.w.s.. Evo nas ponovo u želji da vas upoznamo sa lakšim i jednostavnijim tumačenjem nekih …
  Cijenjeni slušatelji, na redu je još jedno naše sedmično druženje na Putu prema svjetlosti koje počinjemo u ime Allaha, Milostivog, Samilosnog, i slanjem salavata na posljednjeg Božijeg poslanika, Allahovog …
  Dragi prijatelji, evo nastavljamo naš put sa mjesta na kojem smo prošli put stali, odnosno od 49. ajeta sure Noćno putovanje:
  Bože, Ti podari mir i blagoslov na čistu i milosrdnu dušu Svog poslanika Muhameda s.a.w.s. Ovdje smo da bi se upoznali sa što lakšim i jednostavnijim tumačenjem Časne Knjige. …
  Ovo je vrijeme kada se upoznajemo sa kur'anskim porukama prosljeđenim po časnom poslaniku islama, Muhamedu s.a.w.s. Stigli smo do 41. ajeta sure Al-Isra’u kojem čitamo: