U prethodna dva priloga smo vam prezentirali jednostavno tumačenje prvih pet ajeta prve kur'anske sure na temelju tefsira Kur'ana „Nur“.
U okviru ovog tefsira vam želimo ponuditi jednostavan komentar kur'anskih ajeta iz kojih ćemo, također, nastojati da zajedno izvučemo poučne zaključke koji mogu pomoći procesu uljepšavanja našeg života.
srijeda, 25 avgust 2010 08:41

Sura Pristup - al Fatiha; 1. ajet (1. dio)

U okviru ovog tefsira vam želimo ponuditi jednostavan komentar kur'anskih ajeta iz kojih ćemo, također, nastojati da zajedno izvučemo poučne zaključke koji mogu pomoći procesu uljepšavanja našeg života.
Strana 39 od 39