ponedjeljak, 02 decembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 102-106. ajet (21. dio)

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo u još jednoj emisiji …
nedjelja, 01 decembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 95-101. ajet (20. dio)

Cijenjeni prijatelji ponovo se susrećemo sa tumačenjem ajeta iz časne i blagoslovljene Božije objave, Kur'ani i Kerima. Stigli smo do 95. i 96. ajeta sure Pećina u kojoj učimo:
Neka su mir i blagoslov na čistu i milosrdnu dušu Božijeg poslanika Muhameda s.a.v.s. Es selamu alejkum i dobro došli u emisiju "Put prema svjetlosti" serijalu u kojem se upoznajemo …
  Ponovo smo u emisiji "Put prema svjetlosti", serijalu u kojem se zajedno upoznajemo sa Mudrom rječju Božijom ispisanoj u Časnom Kurani Kerimu. Čitamo od 83. do 85. ajeta sure …
četvrtak, 28 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 79-82. ajet (17. dio)

  Bože, Ti obaspi mirom i blagoslovom, čistu i milosrdnu dušu Muhameda s.a.v.s.. Evo nas ponovo zajedno na mjestu na kojem se upoznajemo sa što lakšim i jednostavnim tumačenjem kur'anskih …
srijeda, 27 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 74-78. ajet (16. dio)

  Ponovno smo u emisiji "Put prema Svjetlosti" serijalu u kojem se upoznajemo sa što jednostavnijim i lakšim tumačenjem Božije riječi. Tako u suri Al - Kahf u njenom 74. …
  Neka mir i blagoslov obasjaju dušu Njegova posljednjeg poslanika Muhameda s.a.w.s. Nalazimo se na mjestu u kojem se upoznajemo sa Božijom riječju prezentiranoj u časnoj knjizi Kur'ani Kerimu. U …
ponedjeljak, 25 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 62-66. ajet (14. dio)

  Neka su mir i rahmet Allahov na čistu i milosrdnu dušu Muhamedovu, poslanika koji je preko meleka Džebraila ljudima prenio posljednju Božiju objavu. U našem upoznavanju sa časnim ajetima …
nedjelja, 24 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 57-61. ajet (13. dio)

  I evo nas  ponovo u serijalu pod nazivom ''Put prema svjetlosti'', emisiji u kojoj se upoznajemo sa ajetima Časne Knjige kroz koju se Svevišnji Gospodar obraća nama, robovima svojim. …
  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo u još jednoj emisiji …
  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo u još jednoj emisiji …
četvrtak, 21 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 45-49. ajet (10. dio)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo u još jednoj emisiji "Put …
srijeda, 20 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 37-44. ajet (9. dio)

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo u još jednoj emisiji …
utorak, 19 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 32-36. ajet (8. dio)

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo u još jednoj emisiji …
ponedjeljak, 18 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 27-31. ajet (7. dio)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo u još jednoj emisiji "Put …
nedjelja, 17 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 22-26. ajet (6. dio)

 U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo u još jednoj emisiji "Put …