subota, 16 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 18-21. ajet (5. dio)

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a) i selam vama poštovani slušaoci! Ponovo smo u emisiji "Put prema svjetlosti" …
  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a) i selam vama poštovani slušaoci! Ponovo smo u emisiji „Put prema svjetlosti“ …
četvrtak, 14 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 11-14. ajet (3. dio)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a) i selam vama poštovani slušaoci! Ponovo smo u emisiji "Put prema svjetlosti" u …
srijeda, 13 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 7-10. ajet (2. dio)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a), i selam vama poštovani slušaoci. Ponovo smo s vama u emisiji "Put prema …
utorak, 12 novembar 2013 00:00

Sura Pećina - Al-Kehf; 1-6. ajet (1. dio)

 U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je selam na čistu dušu Poslanika milosti, hazreti Muhammeda Mustafu (s.a.v.a); i selam vama poštovani slušaoci. S vama smo s još jednom emisijom "Put …
  Neka je mir i blagoslov na čistu dušu posljednjeg Božijeg poslanika, Muhameda s.a.w.s. Uz selam i pozdrav svima vama, dragi prijatelji, današnji prilog započinjemo 107. ajetom sure Al-Isra’, koji …
  Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Allahovog miljenika Muhameda s.a.w.s. Na početku današnjeg druženja čitamo suru Al-Isra’, tačnije njen 102. ajet:
  Bože, obaspi Svojim rahmetom čistu i milosrdnu dušu Svog posljednjeg poslanika Muhameda s.a.w.s. U upoznavanju kur'anskih ajeta još smo kod sure Al-Isra’, tačnije kod njenog 98. i 99. ajeta …
U ime Allaha Milostivog Samilosnog. Naše druženje u današnjoj emisiji započinjemo surom Al-Isra’, tačnije njenim 94. ajetom u kojem se kaže:
  Poštovani prijatelji, ovo je emisija u kojoj se upoznajemo sa kur'anskim ajetima, stigli smo do sure Al-Isra’, tačnije do njenog 89. ajeta:
  Uvaženi prijatelji, pristupimo skupa novom nizu kur'anskih ajeta na čijem početku je ajet 85. sure Noćno putovanje, koji glasi:
  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Cijenjeni slušaoci ovo je emsija u kojoj vas upoznajemo sa lakšim i jednostavnijim tumačenjima ajeta Časnog Kur'ana. U 81. ajetu sure Al-Isra' čitamo:
U ime Allaha Milostivog Samilosnog. U suri Noćno putovanje u ajetu broj 78. čitamo:
  Bože, podari mir i blagoslov na čistu i milosrdnu dušu posljednjeg Tvog poslanika Muhameda s.a.w.s. Odmah na početku prenosimo 74. i 75. ajet sure Al-Isra’:
  Bože, podari mir i blagoslov na na čistu milosrdnu dušu posljednjeg Tvog poslanika Muhameda s.a.w.s. Odmah na početku upoznajemo se sa surom Al-Isra’i njenim ajetom pod rednim brojem 71. …
  U našem putovanju časnim kur’anskim surama stigli smo do Noćnog putovanja i ajeta pod rednim brojem 68. u kojem čitamo:
  Neka je mir i Božiji blagoslov na čistu i milosrdnu dušu posljednjeg Poslanika Muhammeda s.a.w.s.. Evo nas ponovo u želji da vas upoznamo sa lakšim i jednostavnijim tumačenjem nekih …