U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Hvala i slava pripadaju jedinom Svemogućem Stvoritelju svih svjetova i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu …
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Pozdrav, salavat i selam neka je dragom poslaniku milosti, hazreti Muhammedu s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici i cijenjenim ashabima. Selamim i vas dragi naši slušatelji, ma …
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je salavat na dragog nam poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe a vama dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala …
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Hvala i slava pripadaju jedinom Svevišnjem Gospodaru i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i cijenjene …
ponedjeljak, 23 juni 2014 00:00

Sura Svjetlost - An-Nur; 43-47. ajet (10. dio)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je salavat na dragog nam poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe a vama dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala …
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je salavat na dragog nam poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe a vama dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala …
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Hvala i slava pripadaju jedino Gospodaru svih svjetova i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i …
U ime Svemogućeg Gospodara koji je sve stvorio. Zahvaljujemo Svemoćnom koji nam je omogućio da i ove prilike budemo zajedno i da se družimo uz još jedan prilog iz ciklusa …
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Hvala i slava pripadaju jedinom Svevišnjem Gospodaru i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i cijenjene …
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je salavat na dragog nam poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe a vama dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala …
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Hvala i slava pripadaju jedino Gospodaru svih svjetova i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i …
ponedjeljak, 16 juni 2014 00:00

Sura Svjetlost - An-Nur; 15-20. ajet (3. dio)

U ime Svemogućeg Gospodara koji je sve stvorio. Neka je salavat i selam na dragog poslanika Muhammeda s.a.v.s. i njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe.
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Neka je salavat na dragog nam poslanika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe a vama dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala …
 U ime Svemogućeg Gospodara koji je sve stvorio. Neka je salavat i selam na dragog poslanika Muhammeda s.a.v.s. i njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe.
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Slava i havala pripadaju jedino Svemogućem Gospodaru i neka je salavat i selam na Njegovog miljenika, hazreti Muhammeda s.a.v.s., njegovu uvaženu porodicu i cijenjene ashabe. …
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Slava i hvala pripadaju jedino Svemogućem Kreatoru koji je udahnuo dušu u naša tijela i neka je salavat i selam na na Njegovog miljenika, hazreti …
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Slava i hvala pripadaju jedino Svemogućem Gospodaru koji je sve stvorio i odredio svrhu, i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, Božijeg …