U ovom dijelu ćemo vam prezentirati tilavet, prijevod i jednostavno tumačenje 20., 21. i 22. ajeta druge kur'anske sure.
Na početku slušamo tilavet, prijevod, a potom i tumačenje 17. ajeta sure Al Baqare:
Odmah na početku ove etape na koju stupamo uz Allahovo ime i salavate na Njegovog poslednjeg poslanika, slušamo tilavet, prijevod i tumačenje 14. ajeta sure Al Baqare:
Na početku slušamo tilavet i prijevod, a potom i tumačenje 11. i 12. ajeta sure Al Baqara:
četvrtak, 30 juni 2011 07:54

Sura Krava - al Baqara; 8-10. ajet (4. dio)

Na početku slušamo tilavet i prijevod, a potom i tumačenje 8. ajeta sure Al Baqara koje preuzimamo iz Tefsira Nur:
Na redu je još jedno naše putovanje prema svjetlosti, a po običaju ćemo na ovo putovanje krenuti uz ime Uzvišenog i salavate na Njegovog poslednjeg poslanika Muhameda (s.a.w.s.). Ovaj dio …
Drugi ajet druge kur'anske sure nas je naulio da je Kur'an uputa bogobojaznima, a u narednim ajetima su objavljene karakteristike i osobenosti tih čistih vjernika bogobojaznika.
Druga kur'anska sura je „Al Baqara“. Ovo je najduža sura u Kur'anu, a ime je dobila po priči o Beni Israilovoj kravi koja se spominje u ovoj suri. Druga kur'anska …
U prethodna dva priloga smo vam prezentirali jednostavno tumačenje prvih pet ajeta prve kur'anske sure na temelju tefsira Kur'ana „Nur“.
U okviru ovog tefsira vam želimo ponuditi jednostavan komentar kur'anskih ajeta iz kojih ćemo, također, nastojati da zajedno izvučemo poučne zaključke koji mogu pomoći procesu uljepšavanja našeg života.
srijeda, 25 avgust 2010 08:41

Sura Pristup - al Fatiha; 1. ajet (1. dio)

U okviru ovog tefsira vam želimo ponuditi jednostavan komentar kur'anskih ajeta iz kojih ćemo, također, nastojati da zajedno izvučemo poučne zaključke koji mogu pomoći procesu uljepšavanja našeg života.
Strana 40 od 40