nedjelja, 20 maj 2012 11:07

Teheran: Džamijski kompleks Hazreti Abdulazim

Teheran: Džamijski kompleks Hazreti Abdulazim

U jednom od prošlih dijelova serijala pod nazivom ''Mjesto susreta ljubavi i molitve'' pominjali smo džamijski kompleks Hazreti Abdulazim, smješten u Reju na jugu Teherana, u čijem sastavu su ''Imamzade'' haremi – Imamzade Taher i Imamzade Hamze.

Ljudi iz cijelog Irana mahsuz dolaze da bi prešli mubarek prag ovih svetišta, obavili molitvu i obnovili vlastitu duhovnost.

 

Novim arhitektonskim rješenjima proširen je obim cijelog kompleksa na 100.000 kvadratnih metara, te je izvršena i uslovna podjela na 16 velikih odjeljenja za vjerska, kulturna i obrazovna usmjerenja.U ovom prilogu ukratko ćemo se osvrnuti na sve dijelove ovog veleljepnog skupa.

Sastavni dio kompleksa čini Centralna biblioteka, sagrađena na 3 sprata, površine od 5.000 kvadratnih metara.Nemamo pouzdane podatke o vremenu njene gradnje, no u historijskim spisima se bilježi da je postojala i u vrijeme dinastije Safavida. Predanja kažu da je 1.037.godine, po solarnom kalendaru, šah Abas Safavi ovoj biblioteki poklonio 120 poveza knjiga.Svaka  knjiga imala je ugraviran kraljevski žig i pečat, a nekoliko ovih  primjeraka i danas je u vlasništvu ove knjižnice.

Stara biblioteka radila je do 1.300. godine, kada je privremeno zatvorena.

Potom je ponovo aktivirana 1.324. godine, sa proširenim kapacitetom, uz pomoć hadži šejha Dževada Moazenia, koji je godinama poslije sakupljao i kupovao vrijedne knjige za obnovljenu knjižnicu.

Šejh Moazeni je pomoću ljudi dobre volje i vlastitom snalažljivošću, za veoma kratko vrijeme obnovio književni fond sa više hiljada primjeraka.

Današnja biblioteka sadrži prava književna blaga; primjera radi stare crtane knjige ili tekstualne eksponate sa slovima ugraviranim u kamenu i olovu.Pored starih sabranih djela ovdje se mogu pronaći i knjige na: arapskom, hebrejskom, engleskom i francuskom jeziku.

Ako bi se izvršio odabir po vrijednosti i posebnosti pojedinih dijela kritičari su mišljenja da među njima prednjači

''Tahrirol Atikam'', knjiga koju je 766. godine napisao Alame Heli.

Danas biblioteka raspolaže modernom opremom, koja je potrebna mladim naraštajima u njihovom istraživačkom i naučnom radu.

Velika musala izgrađena je na površini od 8.000 metara kvadratnih i ima 2 sprata.Ovako veliki prostor omogućava vjernicima komociju za obavljanje namaza i molitvu.

Vanjski dio musale mješavina je islamskog i modernog građevinarstva.Lijepe arhitektonske šare i keramički vitraži obogaćuju kolorit ovog objekta, pa svaki posjetitelj ostaje zadivljen njegovim izgledom.

Obzirom da je hazreti Abdulazim bio u svijetu poznati islamski tradicionalist, na jugoistočnoj strani džamije izgrađen je Fakultet za proučavanje hadisa.Zgrada fakulteta smještena je na 23.000 kvadratnih metara, i ima specijalnu knjižnicu tzv.- Vidljivi salon, zatim salu za konferencije i astrološki centar.Pomenuti fakultet svake godine raspisuje konkurs preko kojeg se - posebnim odabirom, prima samo po nekoliko polaznika.

I astrološki centar ima vlastitu biblioteku a predavači u ovom centru su istaknuti  sveučilišni radnici, koji skupa sa svojim studentima postižu zapažene rezultate u istraživačkim aktivnostima.

U Iranu su se tradicionalno, pored hodočasničkih objekata - poput ovog, gradili i naučni centri za izobrazbu studenata i uleme.U sastavu Hazreti Abdulazima, na sjevernoj strani pored harema, nekada je bila i škola ''Borhan''.U novije vrijeme pristupljeno je njenoj rekonstrukciji, tako da se uskoro očekuje puštanje u rad vrijedne naučne ustanove, koja će raspolagati specijalnom književnom ''arhivom znanja''.

Poštovani prijatelji, sigurno niste znali da je džamija ''Hazreti Abdulazim'' najstarije zijaretsko mjesto Teherana.Ovdje su smještene vrijedne i neprocjenjive tradicionalne ostavštine.

Stara vrata, rukopisi, slike, zemni i metalni predmeti i mnoge druge stare, ali uistinu vrijedne stvari, smještene su na izložbenom prostoru od 3.500 metara kvadratnih i dostupne za razgledanje i divljenje svima onima koji posjete ovaj muzej.

A za sve one, kako domaće tako i strane posjetitelje, koji dođu u obilazak ovog iranskog svetilišta, sagrađen je hotel kapaciteta  od 3.000 prenoćišta.

Upišite komentar


Security code
Refresh