ponedjeljak, 13 avgust 2012 11:05

Tehran: Mesdžid ''Sepah Salar''

 Tehran: Mesdžid ''Sepah Salar''

Dargi prijatelji danas vam u ovom serijalu predstavljamo mesdžid ''Sepah Salar'' i veliku školu ''Šehid Mutahari''.

Ovi objekti iz kadžarskog perioda izgrađeni su oko Beharistan trga u Teheranu, a obzirom da se nalaze neposredno do zgrade državnog parlamenta oni svjedoče o burnim vremenima, pobunama, krvavim racijama, i svečanim ceremonijama.

Ovaj kompleks je po svom vanjskom izgledu izuzetno lijep i istinski je primjerak islamske arhitektonske umjetnosti...

Džamija Sepah Salar izgređena je u 1298. hidžretskoj godini i sastoji se od glavnog ulaza, dvorišta, dvospratne zgrade sa sa prostorijama različitih namjena, zatim od četiri trijema, verlike džamijske kupole, šerefeta, minareta i džamijske knjižnice.

Oko mesdžida je osam cvijetnjaka po čemu je osobito poznat i omiljen u Iranu.

Oblik, izgled i primjenjeni arhitektonski stil gradnje ovog mesdžida podsjeća na neimarske radove upotrijebljene pri izgradnji Džamee mesdžida u Isfahanu.

Prilazni doksta asocira na onaj ispred džamije Safavije u Istambulu a vanjski dizajn samog mesdžida identičan je onom u Čahar Bag isfahanskoj školi.Svi pomenuti arhitektonski metodi pokazatelj su iranskog – islamskog identiteta.Džamija Sepah Salar nalazi se na početku ulice Mustafe Homeinija u Teheranu.

U prošlosti i mesdžid i škola široj iranskoj javnosti bili su poznati pod imenom Sepah Salar i vrijedila je za veoma važnu naučnu ustanovu koja znanjem napaja žudne znanja.Sa glavnih vrata škole izlazimo na trg Beharistan, dok su i na istočnoj strani nalaze još jedna sporedna vrata.I sa vrata škole daju se primjetiti predivna keramika koja se na perzijskom jeziku zove Haft kase odnosno sedam činija, ili pak predivno izrađeni plafon pod nazivom Tage Moalag odnosno viseći plafon.Osim predivne keramike koja ukrašava ovu zgradu ono što plijeni pažnju posjetioca jesu stubovi koji drže njene temelje.Škola šehid Mutahari najveći je  vjerski objekat u Teheranu sa 62m dužine i 61m širine, ispred koje se pružio predivan vrt sa rastinjem i fontanama.U cjelom školskom i džamijskom kompleksu nalazi se 60 prostorija.Džamijska kupola visine je 37metara i sa unutrašnje i vanjske strane urađena je keramikom.Zimski šerefe mesdžida sastoji se od velikog salona poduprtog sa 44 stuba.Između svaka četiri sagrađena je okrugla tavanica u obliku kupole koja je sa unutrašnje strane ulepšana šarama.Na svakoj kupoli odnosno tavanici ispisano je jedno od Allahovih imena....

Na svakom osmom salonskom stubu napravljeni su cvijetnjaci koji su takođe arhitektonski osmišljeni.Ovaj kompleks u svojoj novijoj historiji samo je jedan put renoviran.nakon pobjede Islamske revolucije odnosno početkom 1375.godine po iranskom računanju vremena, usaglašen je sporazum i plan za renoviranje zgrada koji je još uvjek u procesu.Razlog ovakvog sporog procesa restauracije jeste u tome da se ne ošteti neprocjenjivo vrijedna umjetnina koja se nalazi u kompleksu džamije i škole.Iranski inžinjer Saidi glavni restaurator koji je radio na renoviranju glavne kupole odvojio je glavninu od stupnja preuredio je i vratio kupolu na njeno prvobitno mjesto.Ovakav arhitektonski poduhvat urađen 1988.godine začudio je eksperte kako u zemlji tako i svijetu.Čime je gospodin Saidi postao svjetski poznat stručnjak u svojoj oblasti.

Džamija i škola kroz razne periode svog postojanja nasile su razna imena – Nasarija, Makul i Mankul fakultet, zatim šehid Muderis i na kraju šehid Mutahari.Danas je veliki naučni institut u koji dolaze studenti na postdiplomske i doktorske disertacije.Ovaj univerzitet naučno kontrolira 18 gimnazija u Teheranu i mnoge druge srednje škole širom Irana i ima centralnu knjižnicu i dokumentarni centar.U knjižnici sem štampanih djela nalaze se vrijedni i razrađeni rukopisi kao i knjige pisane na kamenoj osnovi.

Knjižnica je podjeljena na nivoe: kompijuterski, telekomunitivni, rukopisna djela, štampane knjige, skladište i filmski dio.U filmskom djelu većinom se snimaju se filmovi na teme iz rukom pisanih djela koja se nalaze u knjižnici, ali i ostalog književnog blaga i tamo je smješteno na stotine mikrofilmskih kaseta.Suradnja sa svjetski poznatim knjižnicama je na zavidnom nivou pomenut ćemo samo neke Ahmedija knjižnica u Siriji, Opća knjižnica Zapada, Sulejmanija knjižnica u Turskoj, Harvard univerzitet knjižnica u Americi i mnoge druge.

 

Upišite komentar


Security code
Refresh