subota, 10 novembar 2012 13:12

Santur

Santur
Santur je perzijski muzički instrument, a dolazi od riječi san (sto) i tūr (žica).
Spada u familiju cimbala. Svira se udaraljkama, a trapezoidnog je oblika, kutije obično izrađene od orahovog ili nekog drugog egzotičnog (palisandrovina) drveta. Prednji i stražnji dio instrumenta su povezani zvučnim stupovima čije pozicije igraju važnu ulogu u kvalitetu zvuka instrumenta. Originalni klasični santur ima 72 žice. Udaraljke (mezrabs) su ovalnog oblika. Tipični santur ima dva seta mostova i raspon otprilike tri oktave. Žice s desne strane su izrađene u kombinaciji bakra i mjeda, dok su one s lijeve strane izrađene od nehrđajućeg čelika. Dva reda sa 9 članaka pod nazivom karak (18 karaka) dijele santur u tri pozicije. Svaki dovodi četiri unitone žice na desnu i lijevu stranu instrumenta. Svaka nota ponavlja se tri puta u tri pozicije stvarajući (9 x 3) 27 tonova sveukupno i udvostručujući se u frekvenciji prema ulijevo. Kako se četiri note ponavljaju u tonaciji santur ima 23 tonova. Postoji 12 modova (daštgah) perzijske klasične glazbe, poznatih kao radif. Svaki mod ima vlastito ugađanje i karakter koji dolaze iz različitih dijelova Irana i tisućama godina su sačuvana samo preko sviranja dok poznati majstor perzijske klasične glazbe, Ostad Abol Hassan Saba nije zapisao i klasificirao 3500 godina perzijske glazbe u djelu Radif od Sabe.

Medij

Više iz kategorije: « Kamančeh Barbat »

Upišite komentar


Security code
Refresh