subota, 23 juni 2012 12:24

Iranske predstave: "Ta'zije" II + (Video)

Iranske predstave: "Ta'zije" II + (Video)

U današnjem prilogu govoriti ćemo o muzičkoj pratnji koja se pojavljuje u iranskim predstavama sa vjerskom tematikom, takozvanim "ta'zijama".

 

Vjerska muzika dio je muzičke kulture jednog naroda, i pojavljuje se u skoro svim zemljama svijeta.U drevnoj Perziji prije pojave islama njegovala se ova vrsta muzike.Ona svoj vrhunac doživljava u formi "gatha", vjerskih pjesama i stihova Zaratustre, koji su bili sastavni dio vjerskih obreda.Nakon pojave islama, muzika dobiva drugi značaj. Ruhullah Kaleki, muzičar i muzikolog, u djelu "Historija muzike u Iranu", piše:

"Obzirom da se nije pridavala osobita pažnja muzici i muzičkim instrumentima, došlo je od promjena koje su u jednom periodu prešle u ekstremizam, kada muzika biva zabranjena.No, taj period je trajao kratko pa je od zaborava sačuvana ova vrsta iranske religijske muzike. Njeno mjesto mjestimično zauzimaju ezan, munadžati, dijalozi roba i Rabba, te recitiranje stihova koji se se mogli čuti u ta'zijama.''

Ta'zije se djele u dvije grupe: recitiranje i sviranje muzičkih instrumenata.U predhodnim prilozima smo kazali da se stihovi u ta'zijama citiraju uz instrumentalnu pratnju.Boja glasa recitatora i njegovo umijeće od presudnog su značaja za uspjeh predstave.Ova vrsta muzike je od svog nastanka zračila duhovnošću.

Svaki izvođač izvodi određenu vrstu muzike, recituje stihove i igra svoju ulogu.Tu je i muzička podloga jednostvane kompozicije, koja dočarava radnju i privlači pažnju publike.

U ta'zijama se pojavljuju i vokalni interpretatori.

Jahja Arijanpur u djelu "Od Sabe do Nime". piše:

"Interpretator se trudi da svojim lijepim glasom poruku pjesme prenese do najskrivenijih kutaka srca, publike koja ga sluša.Pa se stoga s posebnom pažnjom biraju mladići koji će učestvovati u predstavi, i naravno, bivaju odabrani oni s najljepšim glasom. Ti mladići uče pjevanje kod najboljih učitelja, koji su i sami zaljubljenici u religijske predstave.Učitelji posjeduju bogatu naobrazbu, sviraju nekoliko iranskih tradicionalnih instrumenata, poznaju sve dijalekte svoga jezika i razne vrste muzike, čemu uče i svoje učenike.

Abdullah Mostufi, u autobiografiji "Opis moga života", kaže:

"Stvoreni su odlični uvjeti za izvođenje ta'zija.Glumac koji u predstavi igra ulogu hazreti Abbasa, neka je mir na njega, mora znati pjevati na više načina - stilom ''iraki'', melodijom ''rak'', a ako bi učio ezan to će najvjerovatnije učiniti na kurdski način.''

Još jedna zanimljivost vezana za učenje ta'zija je strogo pridržavanje fabule, bez mogućnosti inprovizacije.U ta'zijama imam Husein, neka je mir na njega, razgovara sa bratićem Abbasom.Imam Husein uzbuđeno postavlja pitanja na koja hazreti Abbas mora odgovarati sa primjesom uzbuđenja.Neprijatelji Poslanikove a.s. porodice, narod ili vojnici svoje tekstove ili stihove izgovaraju snažnim glasom, bez uljepšavanja, uz odgovarajuću muzičku pratnju, koja prestaje kada se na sceni pojavljuje "nej-labak".U zavisnosti od vrste ta'zije horski se recituju stihovi nakon šehadeta junaka Kerbele, kada preživjeli tužnim glasom govore završne stihove.Ponekad se tokom izvođenja predstave na pozornici nalazi grupa glumaca koji oplakuju smrt hazreti Huseina, recitirajući iste stihove kao i izvođači i udarajući se u prsa.

Instrumenti koji se pojavljuju prilikom izvođenja najčešće su truba, frula ili flauta, uz neizostavne bubnjeve, doboše, činele i još nekoliko udaračkih instrumenata.U nekima se pojavljuju klarinet ili rog.Ovi instrumenati se koriste i za popunjavananje pauze između činova ili za vrijeme dekorisanja scene.

U predstavama sa ratnom tematikom dominantni su doboši i činele, čiji zvukovi dočaravaju borbenu atmosferu.Kada se tumače neki tužni događaji pojavljuju se naj ili frula, sa nježnim i srceparajućim zvukom.

Muzičku grupu obično sačinjava sedam ili osam muzičara, svečano odjevenih.Njihov zadatak je da stvaraju instrumentalnu podlogu tokom cijele predstave.Obično su to tradicionalne melodije.Dirigent se naziva "mu'inul-beka'i" i dirigentskom palicom daje muzičarima znak za početak izvedbe, koordinirajući tok melodije, intezitet i jačinu.

Muzikolozi su jedinstveni u ocjeni da su ta'zije odigrale odlučnu ulogu u očuvanju velikog broja melodija i narodnih pjesama od zaborava. Profesor Ali Tadžvidi, suvremeni iranski kompozitor, tvrdi da su sve moderne iranske melodije preuzete iz ta'zija, ili su nastale pod njihovim uticajem.Zanimljivo da je za svaku ta'ziju pisana odgovarajuća muzika, koju prati tekstualni dio, a kod svakog njenog izvođenja mijenja se i način sviranja, melodije i slično, tako da svaka izvedba ima posebne čari.Ponekad, zavisno od atmosfere, situacije i raspoloženja glumačke trupe i same publike, može doći do promjena u redoslijedu izvođenja pojedinih scena, recitovanja stihova ili čak brzog prelaska iz jednog čina u drugi.

 

 

Medij

Upišite komentar


Security code
Refresh