petak, 03 avgust 2012 08:08

Iranske predstave: "Ta'zije" IV

Iranske predstave: "Ta'zije" IV

Dragi prijatelji, već nekoliko sedmica obrađujemo temu predstava "ta'zije", tradicionalnih igrokaza koji predstavljaju oplakivanje smrti dragih i istaknutih osoba.

 

Govorili smo o muzici, ulogama, tekstu, melodiji, simbolima, a ove sedmice ćemo govoriti o lokalitetima gdje se izvode navedene predstave.

Ta'zije su na samom početku izvođene na gradskim i seoskim trgovima i okupljalištima, a zatim je proširen spektar lokaliteta i na karavansaraje, tržnice i privatne kuće.Nakon toga, predstave su izvođene i u posebno pripremljenim objektima, koji su nosili naziv "tekije".To su bile posebne građevine koje su pravljene za izvođenje ceremonija oplakivanja smrti Imama Huseina, neka je mir na njega, posebno u vrijeme prve desetine mjeseca muharema u danima ašure.Ovi objekti, iako su imali posebnu svetost i poštovanje među narodnim masama nisu imali stepen džamije i mesdžida, tako da nije bilo nikakve ograničenosti za njihovo posjećivanje.U djelu "Kultura Ašure", Dževada Muhadesija, stoji: "Tekija ili tekijegah je, odmah nakon džamije, najvažniji duhovni lokalitet gdje se okupljaju muslimani.Mjesto gdje su se okupljali i okupljaju muslimani povezani sa svojom prošlošću.Mjesta gdje se uče ta'zije i oplakuje šehadet unuka posljednjeg Božijeg poslanika s.a.v.s. i njegova 72 vjerna prijatelja.Tokom historije, tekija je toliko povezana sa učenjem ta'zija da ih je danas nemoguće međusobno razlučiti."

Svi historičari i autori Antologije pozorišnih predstava smatraju da je izgradnja objekata namijenjenih isključivo za izvođenje predstava ta'zije počela dolaskom na vlast vladarske dinastije Safavida, a da je u vrijeme Kadžara doživjela svoj vrhunac.

Peter Čelkofski, poznati ekspert za pitanja ta'zija, kaže: "Tekija je mjesto koje je sačuvalo i pojačalo vezu između izvođača predstava i posjetilaca.U prošlosti, predstava se izvodila na uzvisinama ili binama, na trgovima i posebno pripremljenim mjestima.Oko tih lokaliteta bio je pravljen i posebni koridor, koji su koristili pripovjedači za predstavu sporednih radnji, govorili su o promjeni vremena, komentirali sve ono što je bilo nemoguće predstaviti ili opisati u samoj predstavi. Oko tog koridora su postavljane i klupe za posjetioce u obliku polukružnog amfiteatra.Glavne i sporedne uloge u predstavi ponekad se koriste tim koridorom za uspostavljanje kontakta sa prisutnim gledateljima."

Kada je riječ o broju tekija samo ćemo napomentui da je 1907. godine u Teheranu postojalo oko 50 tekija, a najpoznatija među njima je bila tekija Abbas Abad, koja je primala najviše posjetilaca tokom izvođenja predstava, a prema narodnim predajama to je bio i osnovni razlog da Nasiruddin Šah naredi gradnju velikog objekta koji je poznat pod nazivom "Tekije devlet".

Sadik Homajuni, autor djela "Ta'zije u Iranu", prenosi da je Nasiruddin šah na putovanju Evropom posjetio i mnogobrojna pozorišta, tako da je naredio i gradnju velikog zdanja za izvedbe pozorišnih predstava. Zdanje velikog teheranskog pozorišta, prije nego što je okončana njegova izgranja, bilo je poprište velikih narodnih demonstracija i protesta, tako da je odlučeno da se na ovom lokaliteti izvode iranske nacionalne predstave ta'zije.

Tekija devlet, koja se nalazila jugoistočno od kraljevskog dvorca Golistan u Teheranu, imala je kapacitet od 20 hiljada posjetilaca. Gradnja na ovom lokalitetu je okončana 1869. godine.

Tekija je izgrađena na četiri sprata, površine 2.800 kvadratnih metara i predstavljala je najveći pozorišni centar koji je preuređen za izvođenje ta'zija.Prvih deset dana u mjesecu muharemu, svake hidžretske lunarne godine, u ovoj tekiji je postojao poseban repertoar.Nakon sati simboličnog udaranja u prsa i oplakivanja šehadeta Imama Huseina, neka je mir na njega, posljednjeg dana je dva puta dnevno izvođena predstava - prva od 2 poslije podne do akšama, a druga predstava je počinjala nakon klanjanja akšama pa sve do polovine noći.Prisutni su u tami noći palili hiljade svijeća, što je još više dočaravalo skup.

Standardne veličina tekija su bile sledeće: oko 60 metara dužine i širine, i oko 24 metra visine.U središtu centralne prostorije se nalazila bina visine 90 centimetara, na koju su se penjali glumci koji su izvodili svoj dio predstave.

Gornje prostorije tih zgrada su pravljene u obliku odvojenih soba, gdje su u većini slučajeva sjedili vladini službenici ili članovi kraljevske obitelji, a u pojedinim slučajevima i strani gosti.Donji spratovi su bili rezervisani za manje službenike i običan narod, sa jedne strane su se nalazili muškarci a sa druge žene.Tekija devlet je imala više ulaza, a jedan od njih je vodio iza zgrade ka mjestu gdje su se čuvali konji.

Nakon određenog vremena, tačnije za vrijeme karaljevske dinastije Pahlavida, koja nije obraćala pažnju na tradicionalne vjerske običaje, zgrada ovog iranskog pozorišta je devastirana, i na koncu je 1948. Muhammed Reza Pahlavi naredio njeno rušenje, a na istom lokalitetu izgrađena je banka.

U djelu "Predstave u Iranu", stoji da je u prosjeku u dvije trećine sela postojala jedna tekija, gdje su se izvodile predstave ta'zije, a da je u malo većim gradovima bilo više od četiri tekije.U Teheranu je bilo oko 30 stalnih tekija, a u određenim uvjetima pripremani su lokaliteti u vidu privremenih tekija, određenih samo za izvođenje ovih vrsta tradicionalnih vjerskih predstava. Najpoznatije teheranske tekije su "Dabbag-khane", "Čehel tan", "Noruz-khan", "Sahibe divan", "Sarćešme", "Nijavaran", "Kur-khane" i druge.

Pošto smo govorili o Tekiji devlet i izvođenju ta'zija u njoj, potrebno je reći nekoliko riječi i o "ta'zije doure".

Ta'zije doure je zapravo repertoar, ili bolje rečeno način izvođenja ta'zija u tekijama.Riječ je o nekoliko različitih izvođačkih grupa koje, jedna za drugom, u posebnoj harmoniji, izvode svoj dio predstave. Gledatelji se okupljaju na otvorenom prostoru.Izvođačke grupe, nakon što okončaju svoj dio predstave, lagano napuštaju scenu, a na isto mjesto dolazi druga izvođačka grupa sa svojim repertoarom.Ovo se nastavlja sve dok svih deset izvođačkih grupacija, na različite načine i u svojoj izvedbi, ne okončaju predstavu.

Ta'zije doure je jedna od najmnogoljudnijih i najvećih tradicionalnih predstava u svijetu, a i danas se izvodi u nekim iranskim gradovima.

Upišite komentar


Security code
Refresh