utorak, 27 mart 2012 03:29

Iranske predstave: "Nakali II"

U današnjem prilogu ćemo, kao što je to bio slučaj i prošle sedmice, više govoriti o umjetnosti pripovijedanja, ili kako to u perzijskom jeziku i književnosti kažu "nakali".
utorak, 20 mart 2012 04:52

Iranske predstave: "Nakali I"

Do sada smo rekli da se umjetnost pripovijedanja i prepričavanja postepeno pomiješala sa jednim vidom scenske umjenosti, pri čemu je došlo do pojave nove grane scenske umjetnosti - recitiranja ili …
srijeda, 14 mart 2012 14:26

Iranske predstave "Rustem i Esfandijar"

Priča o Rustemu i Esfandijaru, jedna je od najljepših tragičnih epskih pjesama u perzijskoj i svjetskoj književnosti.
srijeda, 07 mart 2012 13:05

Iranske predstave (1)

Osnova predstave je pomiješana sa čovjekovim bićem i tokom historije postojanja čovjeka i ljudske zajednice na zemlji ona je prezentovana na razne načine.
Strana 2 od 2