utorak, 16 juli 2013 06:47

Šejh Sadi Širazi uvod u Đulistan

Šejh Sadi Širazi uvod u Đulistan

U Ime Allah Milostivog,Samilosnog..

Hvala Allahu,Uzvišenom i Velikom.Pokornost Njemu je put da Mu se približi,a zahvalnost Njemu uvećava Njegove blagodati.Svaki put kad se udahne produžuje se život,a kad se izdahne dolazi olakšanje.Dakle,u svakom disaju su dvije blagodati,a za svaku blagodat dužnost je iskazati zahvalnost.

 

 

Čije su ruke i jezik u mugučnosti

Da Njemu iskažu odgovarajući zahvalnost ?!

 

O,porodico Davudova,iskaži zahvalnost ! O,kako je malo zahvalnih među robovima mojim ! ( Kuran sure Sebe ajet 13. )

 

Dobar je onaj rob koji za svoje grijehe

Oprost traži od Allaha Uzvišenog.

Inače,što je dostojno Allaha

Niko ne može u potpunosti da izvršava.

 

Kiša Njegovih bezbrojnih milosti pada na sve,stolnjak Njegovih bezgraničnih blagodati razastrt je posvuda.On ne skida zavjesu čestitosti sa svojih robova zbog njihovih teških grijeha,ne uskraćuje im nasušeni hljeb zbog njihovih nedostojnih postupaka.

 

O,Plemenit,iz svoje nevidljive riznice

Ti hraniš i vatropoklonika i kršćanina.

Zar možeš uskratiti svoju darežljivost prijateljima

Ti,koji i neprijatelju ukazuješ milost ?!

 

On je naredio ferrašu,istočnom povjetarcu,da razastre smaragdni ćilim,dadilji,proljetnom oblaku,naložio je da hrani i poji nejake kćeri i biljke u koljevci-zemlji,drveće je zaodjenuo u proljetnu odjeću,ogrtač od zelenih listova na glavu njihove djece,grančica,dolaskom proljeća,navukao je kapice cvjetova,sok trske.Njegovom moći i odredbom pretvara se u prekrasni med,palmina sjemenka Njegovom dobrotom izrasta u veliku palmu.

 

I oblak,i vjetar,i Sunce,i Mjesec,i nebo staraju se

Da ti dobiješ nasušni hljeb i da ga jedeš u nemaru.

Sve ti je pokorne i spremno da ti služi !

Zar bi bilo pravedno da ne budeš pokoran volji Njegovoj ?

 

Pradanje koje dolazi od krune svega postojećeg,Ponosa stvaranja,onoga koji je Božija milost čovječanstvu,najboljeg među ljudima,završetka svih vremena,Muhammeda Odabranika-neka ga Allah pomiluje i neka ga spasi !

 

On je naš zagovornik,vjerovnesnik,velikodušni,

On je onaj koji dijeli dobro,muhurem obilježeni.

Šta da bude zabrinut narod koji ima zaštitnika ka Ti ?

Zar ima straha od morskih valova onaj kome je lađar sam Nuh?!

On je dostigao ugled svojim savršenstvom,

Rastjerao je tminu svojom ljepotom.

Sva Njegova svojstva su prelijepa.

Neka je Božija milost Njemu i Njegovoj porodici !

 

Kad neko od griješnih robova,prirješnjen nevoljom,u pokajanju podigne ruke u nadi da će mu Allah Veliki i Uzvišeni udovoljiti molbi,a Uzvišeni Gospodar ne pogleda na njega,pa s erob ponovo molbom obrati ,a on mu opet ne udovolji,a rob i po treći put ponizno i kroz plač zamoli ,Allah Uzvišeni naredi: O meleki Moji,Ja sam se postidio svog roba,jer on nema drugog gospodara osim Mene.Ja sam mu oprostio grijehe,udovoljio sam njegovoj molbi ,otklonio sam njegovu nevolju,jer me stid mnogih dova i gorkog plača Moga roba.

 

Pogledaj plemenitosti i milosti Allahove:

Grijehe počinio rob,a stidi se On !

 

Pobožni služitelji hrama Njegove veličine priznaju nedostatak svog služenja Njeme :

Mi Te ne obožavamo onako kako bismo Te morali obožavati,a oni koji su pokušali opisati Njegovu ljepotu ostali su zapanjeni,,Nismo Te spoznali kako bismo Te morali spoznati.

 

Ako me neko upita kako Njega opisati

Šta može da kaže zaljubljenik o Onome koji nema obilježja ?!

Zaljubljenici su žrtve onoga koga vole,

A od mrtvih žrtava ne dolazi glas..

 

Neki pobožni mudrac pognuo glavu i zamisli se nad morem neotkrivenih tajni.Kad je izašao iz tog stanja,upita ga jedan prijetelj u šali: Kakav si nam čarobni dar donio iz bašče u kojoj si bio ? Mislio sam ,odgovori on,kad s eprimaknem ružinom grmu,da za dar prijateljima napunim skut ružama.Ali,kad sam nekako dospiotamo,miris ruže me tako opio da mi je skut ispao iz ruke.

 

O ptico ranopjevico,od lepttirice nauči šta je ljubav !

Ona,sažežna,dušu ispusti,a glas ne izusti.

Oni koji pričaju o ljubavi ne znaju šta je to,

A Onaj ko je spaznao ljubav-od njega nema glasa.

O Ti koji si van mašte,poređenja,predstave i poimanja,

Iznad svega što su nam govorili,što smo slušali i čitali,

Naš sastanak se završio,život došao kraju,

A mi,kao i prije,ostali na početku Tvoga opisa.

 

Lijep spomen o Sadiju,koji kola od usta do usta,dobar glas o njegovom djelu,koji se raširio po zemlji,slatka datula njegovog kazivanja,koju kao šećer žvaću,dijelovi njegovih napisanih tekstova,koji se kao zlatni listovi svijetom raznesu sve se to ne može pripisati samo savršenstvu njegove učenosti i riječitosti.Naprotiv,Gospodar svjetova,stožer kruženja vremena ,nasljednik Sulejmana,zaštitnik vjernika,veliki car careva,najveći atabeg,selgutovički sultan Muzafferudin Ebu Bekir ibn Sad ibn Zengi,sjena Božija na zemlji-Bože budi njime zadovoljan i učini ga zadovoljnim pogledao je svojim pokroviteljskim pogledom,izrazio potpono odobravanje,izrekao iskrenu nakolnost,zbog čega su svi ljudi ,odlični i obični,zdušno zavoljeli Sadija,jer ljudi slijede vjeru svojih vladara.

 

Otkad ti blagonakolno gledaš na mene siromaha,

Moja su djela postala glasovitija od sunca.

Iako si prvi ovom robu mnoge mene

Svaka mana koju sultan prihvata je vrlina.

Mirisava ruža u hamama jednog dana

Dospje u moje ruke iz ruke jednog sluge

Ja je upitah ,Jesi li mošus ili ambra

Pa se opih tvojim zanosnim mirisom ?

Ona odgovori,Ne,ja sam bila obična ilovača,

Ali sam neko vrijeme proboravila s ružom.

Savršenstvo susjeda djelovalo je na mene,

Da toga niej bilo,ostala bih ilovača,ono što sam i bila.

 

Allahu,usreći muslimane njegovim dugim životom ,umnoži nagradu za njegova dobra djela,uzvisi njegove prijatelje i namjesnike ,uništi njegove neprijatelje i zlobnike,kako je o tome rečeno u kuranskim ajetima.Allahu,zaštiti njegovu zemlju,sačuvaj njegova nasljednika !

 

Svijet je uskraćem njime,neka je trajno sretan,

Neka mu Allah pomogne znamenjem pobjede.

Neka raste mlado drvce,čiji je korijen on,

Neka cvjeta rastinje od darežljivosti njegova potomstva.

 

Neka Uzvišeni Allah čuva u punoj sigurnosti čistu zemlju Širaz,ugledom i dostojanstvom pravednih vladara i zalaganjem pravih učenjaka do Dana proživljenja.

 

Pokrajni Fars nema tuge od nedaće vremena

Dok njom upravlja Božija sjena kao što si ti.

Niko danas na zemlji  ne može pokazati

Blagoslovvljeno utočište kao što je prag tvojih vrata.

Na tebe pada dužnost da čuvaš srca bjednika

Na nas pada zahvalnost tebi,a na Allaha je da nagradi.

Allahu,čuvaj pokrajnu Fars od vjetrova smutnje

Sve dok zemlja i vjetar postoje.

 

 

Upišite komentar


Security code
Refresh