četvrtak, 01 decembar 2011 08:54

Kurs perzijskoga jezika (7)

Kurs perzijskoga jezika (7)

Oni  koji su ovaj naš serijal pratili od početka sigurno već sada mogu sa osobama sa perzijskog govornog područja uspostaviti kontakt i razmijeniti nekoliko kratkih rečenica.

 To nas zaista raduje. Sjećate li se Ramina i Muhameda? Oni su studenti Teheranskog univerziteta i žive u istoj sobi u studentskom domu. Ramin i Muhamed se trenutno nalaze u svojoj sobi. Ramin pokazuje nekoliko slika Muhamedu koji mu postavlja pitanja o članovima njegove porodice koja živi u Širazu. Da bi smo se bolje upoznali sa Raminovom porodicom, moramo naučiti slijedeće riječi:

 

 

                          شکل اصلي  Transkripcija                           Prijevod

                                        اين آقاIn agha                          Ovaj gospodin

                                         کيه ؟Kiye?                                 Ko je?

                                       پدرمPedaram                           Moj otac         

                                      جوونDžavun                          Mlad, mladić

                        هم... مادرمHam... madaram              I, također... moja majka

                                       مادرMadar                                Majka

                                        پسرPesar                        Sin, momak, dječak

                                   اين پسرIn pesar                           Ovaj momak

                                     برادرBaradar                                  Brat

                                     خواهرKhahar                                Sestra

                                برادرم Baradaram                             Moj brat

خواهرم                                Khaharam                          Moja sestra

                                      دخترDokhtar                  Djevojka, djevojčica

                                    چند تاČand+ta                               Koliko

                              تو... داريTo... dari                            Ti... imaš

                                          يکYek                                Jedan

                                            دوDo                                 Dva

                          من ... دارمMan... daram                  Ja... imam

                              خانوادهKhanevade                         Porodica

 

                                 بزرگBozorg                       Veliki, velika, veliko

      پسر بزرگ خانوادهPesar-e bozorg-e khaevade              Najstariji sin u porodici

                           تو... هستيTo... hasti                         Ti... si / jesi

                         من... نيستمMan... nistam                       Ja... nisam

                 برادرم... استBaradaram... ast                  Moj brat... je / jeste

                                       فقطFaqat                                 Samo

                       من... ندارمMan... nadaram                    Ja... nemam

                               مي دانم Midanam                               Znam

                                           کهKe                                   ... da ...

                               چه کاره؟Če kare?                         Kojeg zanimanja?

                  او چه کاره است؟U če kare ast?                Šta je njegovo zanimanje?

                                کارمندKarmand                         Radnik, uposlenik

                                    بانکBank                                     Banka

                   کارمند بانکKarmand-e bank                  Uposlenik banke

             خواهر بزرگمKhahar-e bozorgam                 Moja veća (starija) sestra

                خواهر کوچکمKhahar-e kučekam              Moja manja (mlađa) sestra

                                 هنوزHanuz                          Još uvijek, radnja koja traje

                       او ... مي رهU... mire                             On (ona)... ide

                         به مدرسهBe madrese                               U školu

                                پرستارParastar                           Medicinska sestra

Sada pogledajte kao je tekao Raminov i Muhamedov razgovor. Muhamed gleda u slike i Raminu postavlja slijedeće pitanje:

 

Dijalog

Muhamed:

                      اين آقا کيه؟In agha kiye?                    Ko je ovaj gospodin?

Ramin:

ايشون پدرمه.                    Išun pedarame.                     On je moj otac.

Muhamed:

اوه، پدرت جوونه.           Uh, pedaret džavune.             Oh, otac ti je mlad.

Ramin:

بله. پدرم جوونه. اين خانم هم مادرمه.

Bale, pedaram džavune. In khanom ham madarame.

Da, otac mi je mlad. Ova gospođa je moja majka.

Muhamed:

                 اين پسر، کيه؟In pesar kiye?                     Ko je ovaj momak (dječak)?

Ramin:

اين پسر، برادرمه.          In pesar baradarame.            Ovaj momak je moj brat.

Muhamed:

         اين دختر، خواهرته؟In dokhtar khaharate?         Ova djevojka ti je sestra?

Ramin:

بله اين دختر، خواهرمه.        Bale. In dokhtar khahar-am-e.        Da. Ova djevojka je moja sestra.

Muhamed:

شما چند تا خواهر و برادريد؟

Šoma čandta khahar va baradarid?

Koliko vas je sestara i braće?

Ramin:

من يک برادر و دو خواهر دارم.

Man yek baradar va do khahar daram.

Ja imam jednog brata i dvije sestre.

Muhamed:

تو پسر بزرگ خانواده اي؟

To pesar-e bozorg-e khanevadei?

Ti si najstariji sin u porodici?

Ramin:

نه من پسر بزرگ خانواده نيستم. برادرم پسر بزرگ خانواده است.

Na man pesar-e bozorg-e khanevade nistam. Baradaram pesar-e bozorg-e khanevade ast.

Ne, ja nisam najstariji sin u porodici. Moj brat je nastariji sin u porodici.

Muhamed:

من برادر ندارم. من فقط يک خواهر دارم.

Man baradar nedaram. Man faqat yek khahar daram.

Ja nemam brata. Ja imam samo jednu sestru.

Ramin:

بله مي دونم که تو يک خواهر داري.

Bale, midunam ke to yek khahar dari.

Da, znam da imaš samo jednu sestru.

Muhamed:

برادر تو چه کاره است؟

Baradar-e to če kare ast?

Čime se bavi tvoj brat?

Ramin:

برادرم کارمنده. کارمند بانک.

Baradaram karmande. Karmand-e bank.

Moj brat je radnik. Uposlenik banke.

Muhamed:

خواهرت چي؟

Khaharat či?

A tvoja sestra?

Ramin:

خواهر بزرگم پرستاره و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه مي ره.

Khahar-e bozorgam parastare, va khahar-e kučkam hanuz be madrase mire.

Moja starija sestra je medicinska sestra, a mlađa još uvijek ide u školu.

 

Pozivamo vas da još jednom pročitate ovaj razgovor i da obratite pažnju na mjesta subjekta i predikata u perzijskoj rečenici.Vidjet ćete da se u perzijskoj rečenici subjekat nalazi na početku rečenice, a predikat na kraju:

Dijalog

Muhamed:

اين آقا کيه؟

In agha kiye?

Ramin:

ايشون پدرمه.

Išun pedar-ame.

Muhamed:

اوه، پدرت جوونه.

Uh, pedaret džavune.

Ramin:

بله. پدرم جوونه. اين خانم هم مادرمه.

Bale, pedar-am džavun-e. In khanum ham madar-am-e.

Muhamed:

اين پسر، کيه؟

In pesar kiye?

Ramin:

اين پسر، برادرمه.

In pesar baradar-am-e.

Muhamed:

اين دختر، خواهرته؟

In dokhtar khahar-ete?

Ramin:

بله اين دختر، خواهرمه

Upišite komentar


Security code
Refresh