ponedjeljak, 12 mart 2012 10:35

Kurs perzijskoga jezika (10)

Kurs perzijskoga jezika (10)

Da li znate šta će Muhamed danas raditi? On će danas zajedno sa jednim od svojih kolega koji se zove Hamid skoknuti do najvećeg i najstarijeg teheranskog bazara.

Ovaj bazar se nalazi na jugu Teherana i veoma je star. S obzirom da ga interesuje sve o Iranu i historiji ove prostrane zemlje, Muhamedu se ovaj bazr veoma dopao. On, umjesto kupovine, preferira obilazak izloga i posmatranje prisutnih na ovom velikom bazaru. On će sa Hamidom i razgovarati, no najprije poslušajte riječi koje smo vam pripremili za danas. Ako želite možete ih i zapisati i tako olakšati svoje učenje perzijskoga jezika.

 

شکل فارسي

Transkripcija

Prijevod

بازار

Bazar

Bazar, tržnica, pijaca

اين

In

Ovaj, ovo

قديمي

Qadimi

Stari

300

Sisad

300

سال

Sal

Godina

قبل

Qabl

Prije

اينجا

Indža

Ovdje

بازار تهران

Bazar-e Tehran

Teheranski bazar, bazar Teherana

چه جالب!

Če džaleb!

Kako interesantno

اسمش

Esmeš

Njegovo ime

مردم

Mardom

Narod

مي گن

Migan

Kažu, govore

بازار بزرگ

Bazar-e bozorg

Veliki bazar

خيلي

Kheyli

Mnogo

هست

Hast

Je, jeste

فروشگاه

Forušgah

Prodavnica

همه چي

Hame či

Svega

خوب

Khub

Dobro

ارزون

Arzun

Jeftino

راهرو

Rahro

Hodnik

باريک

Barik

Uzak, usko, tijesno

سقف

Saqf

Strop, plafon, krov

بلند

Boland

Visoko

برام

Beram

Za mene

جالبه

Džalebe

Interesantno je

من فکر مي کنم

Man fekr mikonam

Ja mislim

هميشه

Hamiše

Uvijek

شلوغ

Šolugh

Gužva

شهرها

Šahrha

Gradovi

شهر

Šahr

Grad

ديگه

Dige

Drugi

بازار قديمي

Bazar-e qadimi

Stari bazar

اونا دارن

Una daran

Oni imaju

همه

Hame

Svi, sve

همه شهرها

Hameye šahrha

Svi gradovi

A sada slijedi obećani razgovor. Poslušajmo ga zajedno:

Dijalog

شکل فارسي

Transkripcija

Prijevod

Muhamed

حميد، فکر مي کنم اين بازار خيلي قديميه.

Hamid, fekr mikonam in bazar kheyli qadimiye.

Hamide, mislim da je ovaj bazar jako star.

Hamid

بله، اين محل قديميه - از 300 سال قبل، اينجا بازار اصلي تهران بوده است.

Bale, in mahal qadimiye. Az sisad sal qabl, indža bazar-e asliye Tehran bude ast.

Da, ova četvrt je veoma stara. Ovdje se nalazi glavna teheranska tržnica već 300 godina.

Muhamed

چه جالب! اسمش چيه؟

Če džaleb! Esmeš čiye?

Kako interesantno! Kako se zove?

Hamid

مردم به اينجا بازار بزرگ مي گن.

Mardom be indža bazar-e bozorg migen.

Narod ovo zove Bazar-e bozorg (Veliki bazar).

Muhamed

خيلي فروشگاه در اين بازار هست.

Kheyli forušgah dar in bazar hast.

U ovom bazaru ima mnogo prodavnica.

Hamid

بله. اينجا همه چي هست. خوب و ارزون.

Bale. Indža hame či hast. Khub va arzun.

Da. Ovdje ima svega. Dobrog i jeftinog.

Muhamed

اما راهروي بازار باريکه.

Ama rahroye bazar barike.

Ali su hodnici bazara uski.

Hamid

بله، راهرو باريک و سقف خيلي بلنده.

Bale, rahro barik va saqf kheyli bolande.

Da, hodnici uski, a plafon veoma visok.

Muhamed

آره. اينجا همه چي برام جالبه.

Are, indža hame či baram džalebe.

Da, ovdje mi je sve interesantno.

Za one koji nisu imali priliku razumjeti baš svaki dio razgovora, ovaj razgovor ponavljamo, ali bez prijevoda:

Dijalog

شکل فارسي

Transkripcija

Muhamed

حميد، فکر مي کنم اين بازار خيلي قديميه.

Hamid, fekr mikonam in bazar kheyli qadimiye.

Hamid

بله، اين محل قديميه - از 300 سال قبل، اينجا بازار اصلي تهران بوده است.

Bale, in mahal qadimiye. Az sisad sal qabl, indža bazar-e asliye Tehran bude ast.

Muhamed

چه جالب! اسمش چيه؟

Če džaleb! Esmeš čiye?

Hamid

مردم به اينجا بازار بزرگ  مي گن.

Mardom be indža bazar-e bozorg migan.

Muhamed

خيلي فروشگاه در اين بازار هست.

Kheyli forušgah dar in bazar hast.

Hamid

بله. اينجا همه چي هست. خوب و ارزون.

Bale. Indža hame či hast. Khub va arzun.

Muhamed

اما راهروي بازار باريکه.

Ama rahroye bazar barike.

Hamid

بله، راهرو باريک و سقف خيلي بلنده.

Bale, rahro barik va saqf kheyli bolande.

Muhamed

آره. اينجا همه چي برام جالبه.

Are, indža hame či baram džalebe.

Muhamed posmatra užurbano kretanje prisutnog naroda. Unutaar bazara je veoma gužva i svi se užurbano kreću kako bi završili svoje poslove i obavili kupovinu. U jednom hodniku su butici, u drugom zlatare, u trećem prodavnice tepiha, u četvrtom nešto četvrto i tako dalje. Ovdje ima baš svega. Muhamed, uzbuđen prisustvom u centralnom teheranskom bazaru, Hamidu postavlja slijedeće pitanje:

Dijalog

شکل فارسي

Transkripcija

Prijevod

Muhamed

اينجا هميشه شلوغه؟

Indža hamiše šolughe?

Da li je ovdje uvijek gužva?

Hamid

بله، اينجا هميشه شلوغه.

Bale, indža hamiše šolughe.

Da, ovdje je uvijek gužva.

Muhamed

شهرهاي ديگه هم بازار قديمي دارند؟

Šahrhaye digar ham bazar-e qadimi darand?

Da li i drugi gradovi imaju stare bazare?

Hamid

بله، همه شهرهاي ايران بازار قديمي دارند.

Bale, šahrhaye Iran bazar-e qadimi darand

Da, iranski gradovi imaju stare bazare.

I ovaj razgovor ćemo poslupati još jednom:

Dijalog

شکل فارسي

Transkripcija

Muhamed

اينجا هميشه شلوغه؟

Indža hamiše šolughe?

Hamid

بله، اينجا هميشه شلوغه.

Bale, indža hamiše šolughe.

Muhamed

شهرهاي ديگه هم بازار قديمي دارند؟

Šahrhaye digar ham bazar-e qadimi darand?

Hamid

بله، همه شهرهاي ايران بازار قديمي دارند.

Bale, hame šahrhaye Iran bazar-e qadimi darand

Upišite komentar


Security code
Refresh