petak, 12 oktobar 2012 02:12

Kurs perzijskoga jezika (22)

Kurs perzijskoga jezika (22)

Muhameda već nekoliko dana boli zub. No, s obzirom da je bol danas postala neizdrživa, Said mu je sugerirao da se obrati stomatologu.

Usto mu je dao i adresu jednog svog prijatelja stomatologa i upozorio ga da u ordinaciju mora stići što prije zbog toga što je taj doktor veoma dobar, da je na dobrom glasu i da je u njegovoj ordinaciji uvijek gužva. Muhamed ga je poslušao i, bez otezanja, otišao u stomatološku ordinaciju na Amir Abadu. Ukoliko želite poslušati njegov razgovor sa sekretaricom ordinacije, najprije poslušajte i naučite slijedeće riječi:

 

شکل فارسي

Transkripcija

Prijevod

وقت

Vaqt

Vrijeme, termin

دکتر

Doktor

Doktor

من مي خواهم

Man mikhaham

Ja hoću, ja želim

الان

Al'an

Sada

متاسفانه

Mota'asefane

Nažalost

او وقت ندارد

U vaqt nadarad

On nema vremena

بعد از ظهر

Ba'd az zohr

Popodne, posle podne

چه طور؟

Če tour?

Kako

فردا

Farda

Sutra

ساعت

Sa'at

Sat, sahat, ura, čas

ده

Dah

Deset

صبح

Sobh

Jutro

چه طوره؟

Če toure?

Kako je?

دندان

Dandan

Zub

درد

Dard

Bol

شديد

Šadid

Jako, intenzivno

من دارم

Man daram

Ja imam

خوب

Khoob

Dobro

منتظر بمانيد

Montazer bemanid

Sačekajte

نيم ساعت

Nim sa'at

Pola sata

بعد

Ba'd

Posle

ايشان

Išan

On, ona (Ovo je oblik množine koji se upotrebljava u značenju jednine.)

هنوز

Hanuz

Još, (radnja koja traje)

او نيامده است

U najamade ast

On nije došao

باشد

Bašad

Uredu, dobro...

من منتظر مي مانم

Man montazer mimanam

Ja ću čekati

اگر

Agar

Ako

اگر باشد

Agar bašad

Ako može

او نيامد

U najamad

On nije došao

به جاي

Be džaye

Umjesto

او معاينه مي کند

U moayene mikonad

On pregleda, on će pregledati

چي شده؟

Či šode?

Šta je bilo?

دندانم درد مي کند

Dandanam dard mikonad

Boli me zub

سمت

Samt

Strana

راست

Rast

Desno

رديف

Radif

Red

بالا

Bala

Gore

من پر مي کنم

Man por mikonam

Ja ću napuniti (Staviti ću plombu)

دو بار

Do bar

Dva puta

هفته

Hafte

Sedmica

من مي دهم

Man midaham

Ja dajem, ja ću dati

سه شنبه

Se šanbe

Utorak

پنج شنبه

Pandž šanbe

četvrtak

بعد از ظهر

Ba'd az zohr

Popodne, posle podne

لطفاً

Lotfan

Molim lijepo, molit ću

دهان

Dahan

Usta

دهانتان

Dahan-etan

Vaša usta

باز کنيد

Baz konid

Otvorite

Vratimo se sada razgovoru kojeg u stomatološkoj ordinaciji u teheranskom naselju Amir Abad vode Muhamed i sekretarica:

Dijalog

شکل فارسي

Transkripcija

Prijevod

Muhamed

سلام خانم. من يک وقت دکتر مي خواهم.

Salam khanom. Man yek vaqt-e doktor mikhaham.

Selam, gospođo. Ja želim jedan termin za pregled kod doktora.

Sekretarica

سلام. الان متاسفانه دکتر وقت ندارد.

Salam. Al'an mota'asefane doktor vaqt nedarad.

Selam. Sada, nažalost, doktor nema vremena.

Muhamed

بعد از ظهر چه طور؟ دکتر بعد از ظهر وقت دارد؟

Ba'd az zohr četor? Doktor ba'd az zohr vaqt darad?

A posle podne? Dali doktor ima vremena posle podne?

Sekretarica

نه متأسفانه،  دکتر بعد از ظهر هم وقت ندارد. فردا ساعت ده صبح چه طوره؟

Na, mota'asefane, doktor ba'd az zohr ham vaqt nadarad. Farda sa'at-e dah če toure?

Ne, nažalost, doktor ni posle podne nema vremena. Odgovara li Vam sutra u deset?

Muhamed

فردا؟ اما من امروز دندان درد شديد دارم.

Farda? Ama man emruz dandad darde šadid daram.

Sutra? Ali ja danas imam jaku zubobolju.

Sekretarica

خوب منتظر بمانيد. نيم ساعت بعد نوبت آقاي محمدي است، اما ايشان هنوز نيامده است.

Khoob, montazer bemanid. Nim sa'at-e ba'd noubat-e aghaye Mohammadi ast, ama išan hanuz najamade ast.

Dobro, pričekajte. Za pola sata će doći red na gospodina Muhamedija, ali se on još nije pojavio.

Muhamed

منتظر مي مانم.

Montazer mimanam.

Sačekat ću.

Sekretarica

اگر آقاي محمدي نيامد، دکتر شما را به جاي ايشان معاينه مي کند.

Agar aghaye Mohammadi najamad, doktor šoma ra be džaye išan moajene mikonad.

Ako gospodin Muhamedi ne dođe, doktor će Vas pregledati umjesto njega.

Muhamed

خيلي خوب است.

Kheyli khoob ast.

Odlično

Cijenjeni polaznici kursa perzijskoga jezika, i ovaj razgovor ćemo, po ustaljenoj metodi, poslušati još jednom. Naravno, ovaj put nećete moći čuti prijevod na bosanski jezik:

Dijalog

شکل فارسي

Transkripcija

Muhamed

سلام خانم. من يک وقت دکتر مي خواهم.

Salam khanom. Man yek vaqt-e doktor mikhaham.

Sekretarica

سلام. الان متاسفانه دکتر وقت ندارد.

Salam. Al'an mota'asefane doktor vaqt nadarad.

Muhamed

بعد از ظهر چه طور؟ دکتر بعد از ظهر وقت دارد؟

Ba'd az zohr četor? Doktor ba'd az zohr vaqt darad?

Sekretarica

نه متأسفانه،  دکتر بعد از ظهر هم وقت ندارد. فردا ساعت ده صبح چه طوره؟

Na, mota'asefane, doktor ba'd az zohr ham vaqt nadarad. Farda sa'at-e dah če toure?

Muhamed

فردا؟ اما من امروز دندان درد شديد دارم.

Farda? Ama man emruz dandad darde šadid daram.

Sekretarica

خوب منتظر بمانيد. نيم ساعت بعد نوبت آقاي محمدي است، اما ايشان هنوز نيامده است.

Khoob, montazer bemanid. Nim sa'at-e ba'd noubat-e aghaye Mohammadi ast, ama išan hanuz najamade ast.

Muhamed

منتظر مي مانم.

Montazer mimanam.

Sekretarica

اگر آقاي محمدي نيامد، دکتر شما را به جاي ايشان معاينه مي کند.

Agar aghaye Mohammadi najamad, doktor šoma ra be džaye išan moajene mikonad.

Muhamed

خيلي خوب است.

Kheyli khoob ast.

Gospodin Muhamedi nije došao ni nakon pola sata, te je umjesto njega u doktorov ured ušao Muhamed. Doktor mu je pokretom ruke ljubazno pokazao da sjedne i njihov razgovor je počeo:

Dijalog

شکل فارسي

Transkripcija

Prijevod

Doktor

چي شده است؟

Či šode ast?

Šta je bilo?

Muhamed

آقاي دکتر، دندانم خيلي درد مي کند. سمت راست رديف بالا.

Aghaye doktor, dandanam kheyli dard mikonad. Samt-e rast redif-e bala.

Gospodine doktore, zub me strašno boli. U gornjem redu, na desnoj strani.

Doktor

بله. دندانت را بايد پر کنم. دو بار در اين هفته به شما نوبت مي دهم. سه شنبه و پنجشنبه.

Bale. Dandanat ra bayad por konam. Do bar dar in hafte be šoma noubat midaham. Se šanbe va pandž šanbe.

Da. Moram ti napuniti zub. Datu ću vam dva termina ove sedmice. U utorak i četvrtak.

Muhamed

اگر بعد از ظهر باشه ، بهتر است.

Agar ba'd az zohr bašad behtar ast.

Ako bude posle podne biće bolje.

Doktor

خوب، سه شنبه و پنج شنبه بعد از ظهر. لطفاً دهانتان را باز کنيد.

Khoob, se šanbe va pandž šanbe ba'd az zohr. Lotfan dahanetan ra baz konid.

Dobro, u utorak i četvrtak posle podne. Sada Vas molim otvorite usta.

I ovaj razgovor ćemo poslušati još jednom:

Dijalog

شکل فارسي

Transkripcija

Doktor

چي شده است؟

Či šode ast?

Muhamed

آقاي دکتر، دندانم خيلي درد مي کند. سمت راست رديف بالا.

Aghaye doktor, dandanam kheyli dard mikonad. Samt-e rast redif-e bala.

Doktor

بله. دندانت را بايد پر کنم. دو بار در اين هفته به شما نوبت مي دهم. سه شنبه و پنجشنبه.

Bale. Dandanat ra bayad por konam. Do bar dar in hafte be šoma noubat midaham. Se šanbe va pandž šanbe.

Muhamed

اگر بعد از ظهر باشه ، بهتر است.

Agar ba'd az zohr bašad behtar ast.

Doktor

خوب، سه شنبه و پنج شنبه بعد از ظهر. لطفاً دهانتان را باز کنيد.

Khoob, se šanbe va pandž šanbe ba'd az zohr. Lotfan dahanetan ra baz konid.

Upišite komentar


Security code
Refresh