ponedjeljak, 03 decembar 2012 10:43

Pođite sa nama u Iran: Pokrajina Čahar Mahal i Bahtijari (IV)

Pođite sa nama u Iran: Pokrajina Čahar Mahal i Bahtijari (IV)

 

U pokrajini Čahar Mahal i Bahtijari nalaze se rijetki primjer 4 spojena jezera Čoghahur, Gandoman, Ali Abad i Sulgan, čiji je značaj sa stanovišta eko-sistema i eko-turizma veoma veliki.

Ova 4 jezera su povezana u vidu lanca koji se proteže sa juga provincije Boruhen uzduž planine Kolar prema zapadu i predstavljaju veoma važno prirodno stanište za mnoge vrste ptica sjelica i riba. Ova 4 jezera se nalaze značajnoj migracijskoj ruti mnogh ptica selica iz Europe, Rusije i sjevernog Irana ka toplim krajevima Perzijskog zaliva.

 

Jezero Čoghahur površine od preko 2300 hektara predstavlja jedno od najlijepših i najvećih jezera ovog regiona. Nalazi se u provinciji Boruđen i na 60 kilometara od grada Korda, centara pokrajine. Jezero Čoghahur je, uslijed svoje netaknute prirode i prisustva brojnih rijetkih životinjskih vrsta, stavljeno pod zaštitu Organizacije za očuvanje životne sredine Irana 1999. godine, što je automatski značilo i zabranu lova na ovom području. Jugozapadno od jezera, pružaju se obronci planinskog vijenca Kolar, čiji najviši vrh ima 3820 metara nadmorske visine. Jezero je okruženo zelenilom prostrane poljane od oko 700 hektara. Klima ovog podneblja je vlažna, odlikuju je umijerena ljeta i hladne zime. 58 rijetkih vrsta biljaka i vodozemaca je izabralo ovo jezero za svoje prirodno stanište, te kad se sve prethodno uzme u obzir, ne čudi što je ovo prelijepo jezero izletište mnogobrojnih turista u toku lietnih mjeseci. Visokom broju posjetilaca ovog jezera doprinosi i činjenica da se grobnica Hamze Alija, jednog od potomaka Poslanika islama (a.s.) nalazi na razdaljini od 35 kilometara.

Poštovani naši, atraktivnost prirode pokrajine Čahar Mahal i Bahtijari se ne ispoljava samo kroz njena jezera i brojne izvore vode. Ova pokrajina posjeduje i mnogobrojne rijeke, čiji se turistički potencijal sve više nazire. Svakako, turistički najatraktivnija je rijeka Zajande, koja cijelim svojim tokom prolazi kroz pokrajinu Čahar Mahal i Bahtijari. Ova rijeka je posebno atraktivna kada oko 40 kilometara njenog toka prate, s jedne strane voćnjaci, guste šume topole i vrbe i polja pirinča, a s druge golema brda. U turističku atrakciju pokrajine se ubraja i stari most Zaman-han dužine 22 a visine 13 metara, koji je izgrađen na rijeci Zajande, nedaleko od grada Samana. Smatra se da je prvobitna konstrukcija mosta postojala još u doba Sasanida, ali sadašnji most je podignut po naredbi Zaman-hana, jednog velikaša plemena Kaškaji.

Od ostalih prirodnih znamenitosti pokrajine Čahar Mahal i Bahtijari treba svakako napomenuti i mnogobrojne pećine. Prema podacima speleološkog udruženja pokrajine, do sada je u njoj evidentirano više od 70 različitih pećina, od kojih najpoznatija nosi ime Pir ghar ili Sorab. Njenoj ataraktivnosti dodatno doprinose stari natpisi uklesani u kamenu. Na oko 6 kilometara od grada Farsana i oko 38 kilometara jugozapadno od grada Korda, nalazi se lijepo izletište u brdima. Ono što izdvaja posebno jedno od tih brda su 3 natpisa, iskelsana u stilu nastalika po naređenju Hosro-hana, trijumfalnog vojskovođe Bahtijarija. Ovaj vojskovođa je želio da ostavi pisano svijedočanstvo o angažovanju vojske Bahtijarija u događajima oko Parlamentarne revolucije, najpijre u Isfahanu, a potom u Teheranu. Odmah pored ova 3 natpisa nalzi se izvor, iz koga isteče oko 3 kubnih metara vode u sekundi. Do sada, speleolozi nisu uspijeli da potpuno istraže pećinu Pir ghar, što ne smeta mnogobrojnim ljubiteljima prirode koji je rado posjećuju.

Pokrajinu Čahar Mahal i Bahtijari odlikuju velike količine padavina, što sa sobom povlači i visoku vlažnost vazduha, koja nagriza i otežava očuvanje historijskih spomenika. Uprkos tome, ova oblast i dalje obiluje bogatim kulturno-historijskim naslijeđem koje se održalo do danas. U ovoj pokrajini je otkriveno oko 460 kulturno-historijskih spomenika, od kojih je njih 17 zasluženo našlo svoje mjesto na nacionalnoj listi zaštićene kulturne baštine. U ove spomenike spadaju građevine religijskog karaktera, stari mostovi, historijski vrijedni natpisi i drevna utvrđenja.

Arheološka iskopavanja su dokazala postojanje drevnih civilicazija u raznim dijelovim pokrajine Čahar Mahal i Bahtijari. Lokalitet Gurkani Tepe na 5 kilometara južno od grada Kord potiče iz 6. milenijuma prije nove ere. Crteži uklesani u kamenu iz 4. milenijuma, otkriveni u jednom kordskom naselju jasno potvrđuju tvrdnju o civilizacijskoj prisutnosti i njenoj starosti na prostorima ove pokrajine. Na stijenama planine Đahan Bin takođe su otkriveni natpisi, koji su se nalazili pokraj nekadašnjeg veoma važnog kamenog puta, koji po vjerovanju stručnjaka, predstavlja pravac kojim su se dostignuća drevne civilizacije Šuša prenosile prema Huzestanu. Pored do sada navedenog, treba napomenuti da su pronađeni i drevni crteži elamitske epohe, kao i novac iz doba Sasanida, što dovoljno govori o predisalmskom kulturno-civilizacijskom kontinuitetu ovog područija, koji se nastavio i u postislamskoj eri.

Ostaci građevina u područiju ove pokrajine su vezani za period po pojavi islama, naročito je dosta toga ostalo očuvano iz perioda Kadžara. Većina ovih građevina je sakralnog karaktera, od kojih posebno treba istaći džamiju Atabkan u gradu Kordu, koja datira iz 7. hidžretskog lunarnog vijeka. U ovoj pokrajini su naročito primijetni spomenici fortifikacije. Ukupno je očuvano 14 tvrđava, od kojih se svojom lijepotom i arhitektonskim rkešenjima, izdvaja tvrđava Amir Mofaham Bahtijari, koja se nalazi u selu Dezak, na 35 kilometara južno od grada Kord. Ovo dvospratno utvrđenje posjeduje južnu i sjevernu terasu sa kolonadama i veoma je značajno sa arhitektonskog i historijskog aspekta. Tvrđava Amir Mofaham Bahtijari je u svojoj stogodišnjoj historiji bila svijedok veoma važnih događaja, od kojih se posebno ističe njena uloga u uspijehu Parlamentarne revolucije 1905. godine.

Poštovani prijatelji, na samom kraju našeg današnjeg programa smatramo neophodnim da kažemo par riječi i o zanatskim proizvodima pokrajine Čahar Mahal i Bahtijari, od kojih se svojim visokim kvalitetima posebno ističu ćilimi. Oni koji vode geografsko porijeklo iz ovih oblasti poznati su kao ,,ćilimi Bahtijara“. Njihova specifičnost se ispoljava u potpunoj autentičnosti u izboru boja i načinu tkanja, što znači da se u njihovoj proizvodnji koriste isljučivo prirodne boje i vuna. U cijeloj ovoj pokrajini, posebnu slavu u tkanju ćilima stekla je oblast po imenu Čaleštor.

 

Upišite komentar


Security code
Refresh