nedjelja, 17 novembar 2013 09:53

Pođite s nama u Iran: Grad Maku

Pođite s nama u Iran: Grad Maku

Grad Maku je izgrađen u dolini, sredinom koje prolazi rijeka imenom Zangmar i dijeli  je na dva dijela . Velike stijene koje se nalaze iznad grada Makua dale su specifičan izgled tom gradu, tako da se svaki posjetilac, s prvim pogledom na grad, sjeti čvrstih ratnih tvrđava antičkih vremena.

 

Grad Maku je jedan od pograničnih gradova pokrajine zapadni Azarbejdžan. To je planinski grad u kojemu se nalazi  mnogo planina . Stanovnici centra ovog grada su govornici turskog jezika, no stanovnici predgrađa većinom su Kurdi. Većina stanovnika Makua su muslimani, a jermenska manjina također živi u ovom gradu.

Grad Maku, s 1634 metra nadmorske visine, posjeduje važan geografski i strateški položaj, jer se nalazi na granici tri države, Irana, Turske i Republike Azarbejdžana. Grad Maku, pošto se nalazi na carinskoj trgovačkoj granici,  mjesto je  prolaska putnika koji  putuju u Tursku kopnenim putem. Zato dnevno mnogo ljudi prođe ovim gradom.

 Grad Maku je izgrađen u dolini sredinom koje prolazi rijeka imenom Zangmar i dijeli  je na dva dijela . Velike stijene koje se nalaze iznad grada Makua dale su specifičan izgled tom gradu, tako da se svaki posjetilac s prvim pogledom na grad, sjeti čvrstih ratnih tvrđava antičkih vremena.

U osmom hidžretskom vijeku (14.st.n.e.) Hamdullah Mustufi, iranski geograf u svojoj knjizi „Nezhatul kulub“ je o Makuu ovako napisao :

Maku je tvrđava nad kamenim kanjonom, grad u podnožju te tvrđave, tako da je ta planina do polovice dana suncobran tog sela .

Drevni i historijski spomenici koji se nalaze u gradu Makuu govore o starini ovog grada. Od tih spomenika možemo spomenuti kamenu Farhadovu grobnicu koja se nalazi 7 kilometara južno od Makua .

Ova kamena grobnica pripada periodu Urartua, tj. oko 9.st. pr.n.e . Taj spomenik je 1968. godine registriran kao jedan od iranskih nacionalnih spomenika. Farhadova grobnica je zapravo u obliku dvije povezane sobe koje su uklesane  u srcu planine  unutar jedne velike stijene, koja je kamenim stepenicama spojena s planinom , i na lokalnom  jeziku je  nazivaju Farhadovom kućom.

Ulazna vrata su oko 1,5 sa dva metra, a  jedna soba ima oko 12, a druga 4 m kvadratna , i spojene su vratima. Na zidovima se nalaze  uklesane niše, i izgleda kao da su se za rasvjetu koristile baklje.  Unutrašnje površine grobnice su klesane s velikom pažnjom , i jako su ravne.

Na udaljenosti 6 kilometara od grada Makua, u blizini sela Bagče Džog , nalazi se lijepa historijska zgrada dvorca  Bagče Džog . Ta zgrada potječe s kraja vladavine  Kadžara (početka 20. st).  Zgrada dvorca Bagče Džog, na 2500 metara, izgrađena je u sredini vrta površine 11 hektara, te je jedan od remek djela s  kraja vladavine Kadžara . Zbog izvrsnih umjetničkih i arhitektonskih specifičnosti, 1353. hidž. godine vlada je kupila tu građevinu od njenih vlasnika i nakon nužnih  popravki, 1364. godine je pripremila za javne posjete. Gipsani radovi i slike unutar i s vanjske strane zgrade su jako zanimljivi i lijepi . Unutar dvorca se nalazi 7 salona, a svaki je ukrašen  jednom određenom bojom, u kojoj je i namještaj. Zid prostorije s fontanom ukrašen je radovima s ogledalima, a pod je od porculanskih pločica. U ovom dvorcu možemo vidjeti kombinaciju iranske, evropske i ruske arhitekture i umjetnosti. Vrijedna zgrada dvorca, s dragocjenim antičkim predmetima koji se u njemu čuvaju, čini zanimljivu kolekciju, koja je u formi muzeja otvorena za posjete.

Na udaljenosti 22 kilometra južno od  Makua, u podnožju  visokih planina i na brdašču oko kojega teče mali potok, nalazi se stara crkva koja se zove Sveti Tatavus ili Kore klisa (crkva). Ova crkva je Jermenima jako sveta. Oko četrdesete godine n.e. sveti Tadej, koji je bio jedan od apostola hazreti Isaa, je došao u ovo područje kako bi propagirao kršćanstvo i učinio je jednu grupu sljedbenicima svoje vjere . Ali, suočio se s ljutnjom jermenskog kralja, te su i Tadej i njegi sljedbenici poginuli. Svake godine, krajem mjeseca tira i u prvoj sedmici mordada (2.pol.augusta), na godišnjicu pogibije svetog Tadeja i njegovih sljedbenika, Jermeni iz cijelog svijeta dolaze mu na hodočašće i okupljaju se u  toj crkvi, te održavaju specifične ceremonije . Ne zna se tačan datum izgradnje ove crkve. No,  prema mišljenju istraživača, koji su istraživali historiju crkve Tatavusa , ona je izgrađena u prvim stoljećima n.e.

Zgrada crkve se sastoji od dva dijela . Stariji dio je manji i nalazi se na istočnoj strani, te je izgrađen od crnog kamena . Veća crkva, koja je kasnije sagrađena, spojena je na zapadnoj strani s prvim dijelom i ukrašena je  bijelim kamenom . Ova crkva ima kupolu u obliku piramide s 12 uglova. Unutrašnji zidovi crkve su jako jednostavni, ali vanjski zidovi  imaju mnogo ukrasa . Ovu staru crkvu godišnje posjeti veliki broj iranskih i stranih turista. Dobro je da znate da je ova crkva deveti iranski kulturni spomenik koji se nalazi na UNESCO – ovoj listi svjetske baštine .  

Most Pandžčešme (Pet izvora) Makua je jedan od dragocjenih historijskih spomenika ovog područja. Ovaj most napravljen je  3 kilometara istočno od Makua, iznad rijeke Zangmar . Most je napravljen od bijelog  i crnog brušenog kamena, koji je dao posebnu ljepotu arhitekturi mosta. Ovaj sjeverno- južni  most je napravljen kako bi se skratio put hodočasncima  crkve Tatavus. Dužina mosta je 43 metara , širina više od 3 metra i visina 5,5 metara .

Doktor Vilfram Klajs je 1986. god, ukazujući na ovaj most, izjavio da potječe iz 18.st, i da su ga izgradili Jermeni. Posjeduje tri baze. Dijelove tih baza čine prirodne  stijene, a ostali dijelovi su od bijelog brušenog kamena spojenog žbukom. Most na strani suprotnoj od smjera toka, ima lukobrane trokutastog oblika.

Upišite komentar


Security code
Refresh