nedjelja, 07 juni 2015 10:13

PAD MORALA U KRŠĆANSTVU

PAD MORALA U KRŠĆANSTVU

IRIB- U ovom programu je razmotreno pitanje vezano za legalizaciju homoseksualnosti u brojnim evropskim zemljama i pad morala u ovim zemljama svijeta.

 

Godišnjicom legalizacije istospolnih brakova u Francuskoj, prezbiterijanska crkva ove zemlje je uputila dozvolu svećenicima ove crkve, da za one grupe bračnih istospolih parova koji žele svoju bračnu ceremoniju održati u crkvi, organiziraju svečane molitve. Od ukopno stotinu članova sindikata protestantskih crkava Francuske 94 poslanika su izglasala „za“ i trojica protiv ovog predloženog plana. Nekoliko dana poslije toga u subutu 23. maja ove godine narod Republike Irske, učešćem na referendumu izglasali su za legalizaciju istospolnih brakova u svojoj zemlji. Sa objavljenim rezultatima referenduma za legalizaciju istospolih brakova Republika Irska se na taj način priključila skupini od 18 zemalja u kojima su predhodno legalizovale istospolne brakove. Trinaest od ovih osamnaest zemalja su iz Evrope. Također Republika Irska je među prvim zemljama svijeta u kojima se putem referenduma  legalizovao istospolni brakovi. Rezultat ovoga referenduma na neki način pokazuje o smanjenju uticaja katoličke crkve u jednoj evropskoj zemlji u koju tradicije i vjerske ideologije posebno vizija i uvjerenja  katoličke crkve u tom društvu na dalje se nalazi na visokom uticajnom i  snažnom nivou. Trenutno u Irskoj Republici za razliku od mnogih zapadnih zemalja zabranjen je abortus, više od 70% brakova se održava u crkvi a više od 90% osnovnih škola su pod zaštitom i upravljačkim sistemom vjerske institucije ove zemlje. Međutim, usprkos tome što je Irska strogo katolička vjerska zemlja ministar zdravlja ove zemlje je nedavno u jednom bez presedanog akta i javno priznao da je homoseksualac i pozdravljajući pritom održavanje referenduma o  istospolnim brakovima izjavio da će uložiti sve svoje napore za uspjeh ovog plebiscita. Čelnici katoličke Irske crkve su se prije nekoliko mjeseci žestoko protivili protiv osvajanja nacrtnog plana zakona o istospolnim brakovima. Nadbiskup katoličke crkve Irske Republike u međuvremenu zahtjevajući od naroda ove zemlje za bojkotom učešća na referendumu 23. maja iskazali su svoje protivljenje protiv promjena koncepta značenja kategorije braka. On je pritom rekao:

„To da istopolni partneri mogu zajedno jedan pored drugoga i u okviru jedne porodice da žive pod istom krovom nema nikakve proporcionalnosti sa pojmom braka i formiranju porodice onako kako je Bog odredio.“

Nadbiskup katoličke crkve Irske Republike se pritom izjasnio da će pojam braka imati pravi smisao onda kada se formira od jednog heteroseksualnog para. Ali katolička crkva u katoličkim zemljama Evrope također nema takav uticaj za zaštitu ljudske vrijednosti i morala. Glas protestantske crkve Francuske za istopolne brakove unutar crkava i pozitivan glas Irskih glasača za legalizaciju istopolnih brakova šta može da pokazuje osim da se interpretira padom moralnosti u kršćanstvu.

Učenje i vrijednosti kršćanske vjere u evropskim zemljama i americi koji sebe vide kao sljedbenike kršćanstva su u padu. Ove zemlje su suočene sa krizom morala i duhovnosti. Porodica kao glavni fokus zajednice gdje sva religija insistira na njenoj zaštiti je dosta olabavljena u ovim zemljama. Moralni poremećaji kao homoseksualnost i egzibicionizam su se pretvorili u vrijednost i čak katolička crkva kao najveća i najvjernija krišćanska sekta po učenju Krista, sa blizu milijardu sljedbenika, nema više uticaja za odbranu ljudske vrijednosti i morala a u mnogim slučajevima radi ažuriranja sa novo nastalim situacijama i  zadržavanja društvenog udara tako reći pečat odobrenja za moralne poremećajee kao što je homoseksualizam. Papa Franjo je lani, koji je na poziciji lidera katoličkog svijeta, iznio nove interpretacija o homoseksualnosti koja je izazvala svjetsko čudo. On je prilikom povratka iz Brazila rekao: „Ako je netko homoseksualac i traži Boga i dobronamjeran je, tko sam ja da mu sudim.”

Ovaj govor pape je pozdravljen od strane homoseksualaca i političkih  pokreta, podržavaoca ovog moralnog poremećaja na zapadu.

Ako ovo gledište postavimo ispred gledišta bivšeg pape Benedikta XVI očito je onda duboka pukotina unutar crkve u Vatikanu naspram homoseksualizma. Papa Benedikt XVI je 2008. godine rekao da je opasnost homoseksualizma mnogo veća od klimatskih promjena za ljudski opstanak. On je zbog suočavanja sa raznim moralnim i financijskim krizama u vatikanskoj crkvi naročito zbog svećenika koji su silovali djecu u februaru 2013. godine je bio prinuđen podnijeti ostavku. Mjesec dana nakon toga papa Franjo je zasjeo kao crkveni vođa u okolnostima kada su svi očekivali strukturalnu promjenu pri učenju i  učinkovitosti crkve naspram brojnih pitanja i problema sa kojim se današnje ljudsko društvo suočava sa ovim pitanjima. Ali lider katoličkog svijeta reagirajući na širenje homoseksualizma kao jednog od najvećih moralnih poremećaja današnjeg čovječanstva odstupio je također od centralnog principa kršćanstva i tako reći lupio pečat ozakonjenja.

Ozakonjenje moralnog poremećaja homoseksualnosti je jedan od padova moralne i ljudske vrijednosti pored egzibicionizma žena i širenje iligalnih odnosa i pojavljivanje nemoralnih i satanističkih sekti. Sa bilo kojeg ugla da gledamo na ove moralne poremećaje ovakva vrsta ponašanja se ne može nazvati jednim prirodnim ponašanjem. Prema tome, ni ljudska priroda, a niti na temelju religija, a ni čak po ljudskoj anatomiji, homoseksualnost se ne može pojmiti kao jedno normalno ponašanje. Iz istoga razloga također širenje ovakvog nenormalnog ponašanje će za poslijedicu imati brojne negativne konsekvence za svako društvo, u kome, pad obiteljskog kruga će u najmanje ruku, donijeti širenje homoseksualnosti. Anatomska konstrukcija ljudskog tijela je takva da se samo može uspostaviti spolni odnos između žene i muškarca, a biološka nauka priznaje odnos između jedne žene i jednog muškarca. Dok s druge strane nikakav biološki zastupanje ne podržava istospolni odnos niti ga priznaje. Snošaj između muškog i ženskog spola čak i životinjama omogućava da se rađaju odnosno ražmnožavaju. Međutim, rađanje nije jedini razlog zbog kojeg je Bog stvorio dva spola, muški i ženski. Instinktivnost koja se stvara putem seksualne orijentacije između žene i muškarca, ima brojne prednosti za obje strane. Bog, radi stvaranje jačih veza, zadovoljstva i radosti i na kraju krajeva, reprodukcija, stvorio je ovu moć kod muškaraca i žena da mogu međusobno uspostavljati bračne odnose. Na temelju religija također homoseksualnost je osuđivani akt i okarakterisan je za veliki i smrtni grijeh. Tri velike vjere judaizam, krčćanstvo i islam žestoko se protive homoseksualnosti. Kod judaizma, spolni odnosi između istih spolova je proglašeno neprihvatljivim. Kod kršćanstva je bilo osuđivano, kako u novom tako i u starom antičnom zavjetu. Većina teologa rimokatoličke crkve, prvi demanti protiv homoseksualnosti, osim po zakonima svete knjige, i Biblije, povinuju se i zakonima prirode. S dva razloga, homoseksualnost je mimo zakona prirode. Prvo zbog toga što većina ljudi instinktivno ovaj akt karakterišu neuobičajenim i odvratnim isto onako kako na to gledaju neuobičajenim i odvratnim kao što je općenje čovjeka sa životinjom. Upravo zbog toga Akvinas sam čin homoseksualnosti opisuje kao životinjski akt. Drugo, zbog toga što je ljudsko tijelo normalno stvoreno spolni odnos između suprotnih spolova. Odnosno koji se završava životnim reproduktom.

Zbog toga je crkva od davnina na homoseksualnost gledala kao suprotan akt na osnovu svete knjige Biblija već kao akt protiv zakona prirode.

Konačno, mora se spomenuti Božije proviđenje za porodični sistem koji na osnovu onog što je zapisano u drugom poglavlju knjige Geneza istaknuto:

Bog prvo napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života, čovjek nadjenu imena sve što je Jahve, Bog, stvorio, no čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on. Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Jahve, Bog, ženu pa je dovede čovjeku. Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta! Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.

Ista naredba se također ponovila u devetnaestom poglavlju evanđelja po Mateju. Crkva stalno ističe temu porodica, koja je sastavljena od muškara i žene koji se uzimaju zbog toga što rimokatolička crkva o braku govori kao jednom od sedam svetih tajni crkve ili sakrementu i pri tom pridaje veliku nadprirodnu važnost. Jer putem obiteljskog kruga se prirodno rađaju djeca. Homoseksualnost sama po svojoj prirodi se na ovaj način obavezuje izvan Božijeg zapovjedanja koji je predviđen za obiteljski sistem i ona se ističe kao suprotna alternativa koja će sa gledišta crkve kao neminovno naškoditi zdrastvlju društva. Obraćajući se na sva moralna i vjerska pitanja vezano za prvo porijeklo čovječanstva potpuno je jasno da tendencije, ponašanje i  postupanje čovjeka, mora stalno da poštuje intelektualne i etičke granice. Ako mi vjerujemo da smo stvoreni od jedne ljepljive i odvratne supstance mješavina i po slučajnom događaju sa trudom i iskušenjem za  opstanak onda je potpuno prihvatljivo da kažemo da nema nikakve superiorne sile a da mi sami možemo predlagati zakone za nastavak života. Ali ako svoja vjerovanja gradimo na temelju toga da postoji jedan milostivi i samilosni Bog koji je planski stvorio nas sviju i za nastavak našeg života odredio nam neke naredbe onda smo mi dužni slijediti njegovu naredbu do kraja. Bog je u Kur'anu prenio čovjeku uobičajene, konvencionalne mjere i obrasce kako bi ljudi slijeđenjem istih bili uspješni i zdravi. Homoseksualnost je jedan vid moralnog poremećaja i veliki grijeh i znak pada čovječanstva. Bile su civilizacije u prošlosti, u kome su narodi njihovi propali i nestali, uslijed njihove tendencije ka ovim moralnim poremećajima. Tendencija ka moralnoj deformaciji je mimo zakona prirode i Božijih zapovjedi i nije znak intelektualnosti i napredka već, naprotiv, ona je znak neznanja i pada čovječanstva. Priznavanjem homoseksualnosti neće dovesti društvo do savršenstva, već će pogurati društvo ka propasti i uništenju.

 

Upišite komentar


Security code
Refresh