nedjelja, 28 juni 2015 09:08

DAIŠ-ovo iskorištavanje žena, moderno ropstvo

DAIŠ-ovo iskorištavanje žena, moderno ropstvo

IRIB- U ovoj emisiji govorimo o DAIŠ-ovom iskorištavanju muslimanskih žena i djevojaka i iračkih i sirijskih Jazida i njihovoj kupoprodaji na svjetskom tržištu.

 

Tijekom nekoliko posljednjih godina, u regionu Bliskog Istoka posebno u Siriji i Iraku, svjedoci smo nasilničkog ponašanja, proizašlog kao rezultat vehabijskih stajališta u odnosu prema ženama i djevojkama, a koja se plasiraju preko različitih ekstremističkih grupacija sa islamskim predznakom poput: Al-Kaide, Talibana, Boko Harama, Daiša i sličnih njima. Hapšenje žena i djevojaka, njihova prodaja na tržištu robljem, njihovo silovanje i zlostavljanje i iskorištavanje žena i djevojaka u samoubilačkim operacijama, su samo neki primjeri kršenja prava žena i djevojaka, koje ove grupacije rade u sve većem obimu. U ovoj emisiji govorićemo o kupoprodaji žena i modernom ropstvu od strane tekfirijskih grupacija. Pozivamo vas da ostanete sa nama.

Izdavanje čudnih fetvi o nadasve bez ikakvog razumskog i naučnog utemeljenja od strane selefijskih muftija, otvorilo je put činjenju nehumanih poteza tekfirijskim grupama, a posebno DAIŠ-u. Prije svega, potrebno je skinuti veo sa vehabijskih stajališta kada su u pitanju žene, kako bismo lakše shvatili razloge njihovog ponižavanja žena.

Od samog početka vehabije iskazuju ponižavajući stav prema ženama. U knjigama i spisima vehabijskih muftija se ukazuje na činjnicu da su žene šejtanska zamka i da njihovo postojanje predstavlja smutnju. Prema njihovom shvatanju žene su poput životinja. Vehabije smatraju da se muškarci, od svojih žena, mogu razvesti u jednoj poruci. Ženama je zabranjeno da koriste internet. One nemaju prava da voze auto, jer je to zabranjeno prema njihovoj ideologiji. Shodno ovakvim ponižavajućim stavovima u nekim zemljama, poput Saudisjke Arabije, prema ženama se odnose krajnje ponižavajuće i ženama su u tim zemljama uskraćena neka od osnovnih ljudskih prava kao što je pravo glasa, pravo učešća u društvenim događanjima, pravo na vozačku dozvolu i drugo. Na primjer, trenutno policija Saudijske Arabije ženama ne izdaje vozačke dozvole, a ženama, koje voze na javnim mjestima se propisuju kazne na sudovima.

Trenutno, sa širenjem vehabijskih stajališta i naročito, nakon ovladavanja DAIŠ-a nekim iračkim i sirijskim gradovima, svjedoci smo veoma potresnih i gorkih dešavanja u ovim gradovima. Nakon što su osvojili spomenute gradove DAIŠ primorava žene da se odvoje od svojih muževa. Muškarce ubijaju a žene odvode u zarobljeništvo. Interesantno je da se na takav proces nadovezuje i pojava ropstva i kupoprodaja žena. U vremenu kada je ropstvo odavno dokinuto kao nešto zaostalo i odurno, u Iraku i Siriji, DAIŠ odvodi žene i djevojke u zarobljeništvo. Zarobljene žene se po gradovima  masovno prodaju po veoma niskim cijenama, i to najviše arapima, pa čak i strancima između ostalih i turcima. Također , i otete mlade djevojke se prodaju u bescijenje na tržnicama, koje su osnovali pripadnici DAIŠ-a u osvojenim područjima u Iraku i Siriji. Terorističke tekfirijske grupacije DAIŠ-a, prodajom žena, obezbjeđuju jedan dio svojih finansija. Izvještaji, koji se plasiraju od strane medija i međunarodnih i lokalnih izvještača tvrde kako je prodaja robova u dvadeset prvom vijeku, nakon izvoza i prodaje pokradene  nafte sa naftnih nalazišta Iraka i Sirije, drugi najveći izvor prihoda terorističke grupe DAIŠ.

DAIŠ je oformio dvije centralne tržnice prodaje robova u gradu Mosul u Iraku i gradu Raqe u Siriji. Tržnica prodaje robova u Mosulu se nalazi u dijelu poznatom kao Al-Quds, kako bi se po ugledu na to mjesto i u gradu Raqe, na sjeveru Sirije, oformila slična tržnica i kako bi prodaja robova postala siguran izvor prihoda za DAIŠ. Nakon što su pripadnici DAIŠ-a osvojili i grad Sindžar u Iraku, počinili su genocid nad nekoliko stotina pripadnika kurdske manjine Jazidi, dok su na hiljade žena i djevojaka zarobili i transportovali u grad Raqe, kako bi ih prodali u roblje. Na tim tržnicama, žene i djevojke se prodaju shodno svojoj starosti, ljepoti i svrsi koju bi mogle imati za svoje kupce. Prema izvještaju Ujedinjenih Nacija DAIŠ je zarobio približno 3 hiljade žena i djevojaka, od kojih većina pripada Jazidima. Vojnici DAIŠ ove zarobljenike smatraju ratnim plijenom i sebe smatraju vlasnicima njihovih života. Izvještaji UN-a naglašavaju kako veliki broj ovih zarobljenih žena, prije nego što ih prodaju, bivaju podvrgnute seksualnom nasilju od strane pripadnika DAIŠ-a.

Prema izvještaju organizacije UN-a nedavno je teroristička grupacija DAIŠ, nakon okupacije jednog od sela na sjevero-zapadu Iraka (Šengal), uhapsila 510 žena pripadnica Jazida. DAIŠ je te žene prodao u roblje na tržnicama robljem u gradovima Mosul i Raqe. Cijena kršćanskih žena i žena pripadnica Jazida se kreće od 500 do 1 000 dolara. Od ukupno 510 zarobljenih kurdskih žena, njih 160 DAIŠ je poslao u Siriju za vlastite potrebe, a 16 žena koje nisu pristale na to je mučki i zvjerski ubijeno. Pored toga, pripadnici DAIŠ-a su zarobili 150 žena kršćanki u gradu Mosul, i nakon toga ih transportovali u Siriju u grad Raqe, kako bi ih prodali u roblje na tamošnjoj tržnici. Pored zarobljavanja žena i djeca manjinskih skupina, DAIŠ je nedavno zarobio 2500 iračkih civila, a većina njih su žene i djeca. Također, jedan broj ovih otetih žena i mladih djevojaka je, u svojstvu roblja, poklonjen osobama koje uglavnom imaju čečensko ili afganistansko državljanstvo, dok je preostali broj žena prodat na tržnicama u Mosulu i gradu Raqe.

Pripadnici DAIŠ-a se ne zaustavljaju samo na prodaji zarobljenih žena i djevojaka, nego jedan broj tih žena šalju u javne kuće, s ciljem što bolje zarade. Svjedoci tvrde da DAIŠ, javnim kućama, prodaje dvanaestogodišnje djevojčice po cijeni od 30 dolara. Također, tekfirijske vođe, pored otimanja imovine sirijskog i iračkog naroda i ubijanja i klanja njihovih muškaraca, donošenjem fetve „seksualni džihad“, pristupaju iskorištavanju i zlostavljanju žena i djevojaka. Nehumano i zvjersko ponašanje pripadnika tekfirijskih grupacija je uzrokovalo da veliki broj ljudi potraži spas u izbjegličkim logorima u okolnim zemljama, bježeći od tekfirijskih zločina, a i tu  su suočeni sa brojnim problemima.

Nažalost, u današnjem svijetu kada neke od međunarodnih organizacija, na sav glas, govore o ljudskim pravima, i kada se usvajaju brojne rezolucije o položaju i ličnosti žena i ostvarivanju njihovih prava, te iste organizacije su se oglušile na razne oblike nasilja nad ženama od strane pripadnika DAIŠ-a.

Stoga je jedan dio iračkog naroda oformio pokret pod nazivom „Vratimo naše kćerke kućama“. Ovaj pokret od najviših instanci Iraka i od svjetske zajednice traži da rade na oslobađanju djevojaka i žena svih vjerskih i nacionalnih pripadnosti, koje su zarobljene od strane DAIŠ-a, bilo da se radi o kršćanima, Jazidima, šijama ili turkmenima i koje su prodate kao roblje ili se nad njima vrši seksualno nasilje. Neke od tih žena su uspjele pobjeći iz ruku DAIŠ-a, ali istina je da su zločini DAIŠ-a nad ženama i djevojkama toliko surovi i opsežni, da te osobe i nakon što uspiju pobjeći iz njihovih kandži, bivaju pogođene duševnih i psihičkim bolestima i poremećajima. Posmatrači za ljudska prava, nakon što su obavili razgovore sa Jazidima sa planine Sindžar, koji su se uspjeli spasiti, upozorili su na stanje u kojem se oni nalaze. Te izbjeglice su prolazile kroz ozbiljnu psihološku krizu. Gospođa Zejneb Bandžura, članica organizacije UN-a, je nedavno posjetila Irak i Siriju i uspjela je da se sastane sa ženama koje su pobjegle iz ruku pripadnika DAIŠ-a i tom prilikom je prikupila potresna svjedočanstva. Ovaj izaslanik organizacije UN-a je, zločine DAIŠ-a opisala kao grozne zločine, i uporedila ih sa zločinima iz srednjeg vijeka, pritom rekavši: „DAIŠ održava svoje tržište robljem i u nedavnim napadima je uspio da zarobi značajan broj žena, koje muče i seksualno zlostavljaju na najgori mogući način.“

Cijenjeni slušaoci, ekstremističke vehabisjke  grupacije su na pragu da zadaju fatalne udarce korijenima islama, kako bi mogli da prošire područje intelektualne, moralne i ideološke dekadencije kod muslimana. Potrebno je napomenuti da ponašanje vehabijskih grupacija a posebno DAIŠ-a nema nikakve veze sa vjerskim učenjima islama. Žena je u islamu veoma cijenjena i ima posebno mjesto. Poslanik islama, Muhamed a.s. se pojavio u vrijeme džahilijeta, kada su se prema ženama odnosili na najgori mogući način. U takvim uslovima, sa pojavom islama i iznimnom ljubaznošću i samilošću posljednjeg Božijeg poslanika, sve se promijenilo. Allah dž.š. je Svome poslaniku podario kćerku, kako bi on svojim ljubaznim i punim poštovanja ponašanjem, vratio ženi njeno dostojanstvo i poljuljan ugled i kako bi cijelom svijetu pojasnio pojam Kewsera. Božiji poslanik s.a.v.s. je, u ovako teškim uslovima, uspio da iskorijeni neprimjerene običaje džahilijetskih arapa, kada su u pitanju žene.

Govoreći o lijepom ophođenju prema ženama, Božiji Poslanik s.a.v.s. je rekao: „Prema ženama se lijepo odnose oni koji su i sami učtivi i blagi, a ružno se prema njima odnose oni koji su nečasni i podli.“ Božiji Poslanik s.a.v.s je bio najbolji primjer, kada je u pitanju lijep odnos prema ženama i njegov odnos i ponašanje prema njegovoj kćerki je bilo, nadasve, čudno za arapa koji svoje kćerke nije nimalo cijenio. Muhamed a.s. je mnogo puta, pred svojim prijateljima, rodbinom i ostalima, govorio:

„Fatima je predvodnica žena, i ona je poput hazreti Merjeme, kćerke Imranove.“ Božiji Poslanik s.a.v.s. se cijelog svog života prema ženama odnosio sa puno  ljubavi, poštovanja i uvažavanja njihovih ljudskih prava; muškarcima je preporučivao da ne upotrebljavaju silu i grube riječi kada su u pitanju žene i takvim svojim ponašanjem on je pokrenuo svojevrsnu revoluciju u načinu ophođenja prema ženama. U takvim uslovima islam garantuje ženi njena prava i kao najpotpunija vjera i najbolji program života za sve ljude u svim situacijama, islam je imao veliku ulogu u uzdizanju položaja žene i odbrani njenih prava. Sa stanovišta islama svako grubo i nasilničko ponašanje prema ženama je odraz džahilijetskog ponašanja, čemu se treba oštro suprostaviti.

Upišite komentar


Security code
Refresh