nedjelja, 08 februar 2015 11:04

Novi spektar islamofobije na Zapadu

IRIB- U ovoj emisiji govorimo o paradoksalnom stavu prema slobodi govora na Zapadu i o širenju islamofobije.

nedjelja, 08 februar 2015 10:48

Islamska revolucija i razvoj kulture

IRIB- Islamska revolucija je na kulturnom polju ostvarila izuzetno velike i zapažene rezultate. Konstantni razvoj i procvat kulture u Iranu nakon pobjede Islamske revolucije 1979.godine su zasnovani na islamskom učenju i unutarnjim kapacitetima iranske-islamske civilizacije.

IRIB- U ovoj emisiji govorimo o uzdizanju položaja žena u društvu nakon pobjede Islamske Revolucije u Iranu.

IRIB- Svaka osoba ima potrebu za slobodom.No, postojala su državna uređenja i danas postoje koja ograničvaju ljudkse slobode ili ih čak u potpunosti ukidaju.

četvrtak, 05 februar 2015 10:29

Islamska revolucija, vjera, džihad i šehadet

IRIB- Imam Ruhullah Homeini r.a., u svojstvu predvodnika i primjera palih šehida Islamske revolucije ali i šehida i palih boraca osmogodišnjeg nametnutog rata, na svojim plećima je imao veliku obavezu i ulogu komandovanja i vođenja iranskih borbenih snaga žednih šehadeta i još veću ulogu u oživljavanju kulture razmišljanja patriotizma i dobrovoljnog angažiranja u islamskom društvu u Iranu.

srijeda, 04 februar 2015 10:59

Tradicija igre poloa u Iranu

IRIB- U ovoj emisiji govorićemo o dugoj tradiciji igre polo u Iranu, kao i svim postojećim dokumentima vezanih za ovu igru.

srijeda, 04 februar 2015 09:31

Islamska revolucija i jačanje porodice

IRIB- Porodica se sa stanovišta Ustava Islamske Republike Iran smatra osnovnom ćelijom iranskog društva i glavnim izvorištem i centrom razvoja i usavršavanja ljudskog bića.

IRIB- U poređenju indeksa visokoškolskog obrazovanja i proizvodnje nauke i tehnologije u različitim naučnim sektorima prije i nakon pobjede Islamske revolucije u Iranu 11. februara 1979. godine jednostavno je moguće primijetiti da su glavni naučni pokreti i razvoj u Iranu zabilježeni tek nakon pobjede Islamske revolucije i da je taj eksplozivni razvoj nauke pokrenula iranska omladina.

ponedjeljak, 02 februar 2015 07:36

13. bahman, Dan vjerske demokratije

IRIB- Pobjeda Islamske revolucije u Iranu je dovela do velikih, korjenitih i fundamentalnih promjena u intelektualnim učenjima pristiglim sa istoka i zapada.

ponedjeljak, 02 februar 2015 07:09

Kulturološki uzroci pobjede Islamske revolucije

IRIB- U današnjoj emisiji analizirat ćemo kulturološke uzroke izbijanja islamske revolucije u Iranu.