IRIB- U ovoj emisiji govorimo o islamskim principima i mjerilima kada je u pitanju ljubav i mržnja prema ostalim ljudima.

subota, 29 novembar 2014 05:00

Lica zalutalih u Kur'anu

IRIB- U ovom serijalu govorimo o znacima zablude i metodama kojima se zabluda može spriječiti.

utorak, 25 novembar 2014 13:59

Besidži, uzori islamskog buđenja i otpora

IRIB- U ovoj emisiji govorićemo o besidžima kao obrascu otpora nasuprot zapadnih, cionističkih i tekfirijskih moćnika.

IRIB- U ovoj emisiji analiziramo katastrofalne posljedice dječijih kutija u nekim zemljama.

IRIB- U ovoj emisiji govorimo o neljudskom fenomenu dječijih kutija i njegovom proširenju zapadnim svijetom.

četvrtak, 20 novembar 2014 08:45

Kako europski turisti vide Iran

IRIB- Ova emisija se temelji na stavovima i viđenjima zapadnih turista, koji su nedavno posjetili Iran.

četvrtak, 20 novembar 2014 08:28

Savjetovanje faktor za rast i prosperitet

IRIB- U ovoj emisiji govorimo o uticaju Poslanikovih savjeta i riječi u suradnji sa drugima.

IRIB- Poštovani prijatelji u narednom prilogu biće riječi o pojedinim ashabima imama Huseina a.s. koji nose i sve epitete pomagača hazreti Mehdija a.s.

IRIB- U ovoj emisiji govorimo o staranju nad djetetom u period majčine trudnoće.

subota, 08 novembar 2014 11:21

Hurovo junaštvo, priča nade i junaštva

IRIB- U ovom programu čemo govoriti o hrabrim pokajanjima, koja su se desila na dan Ašure, kao i o odricanjima pokajanju.