IRIB- Ahmed Šehid, specijalni izvještavač za ljudska prava iznio je novi izvještaj u vezi Irana na zasjedanju UN-a.

IRIB- U ovom programu opisat ćemo teške periode imameta imama Sedžada a.s., njegove metode u borbi protiv vladara i vođenje ljudi.

Cijenjeni prijatelji, nalazimo se u danima u kojim šiitski, ali i sunitski vjernici širom svijeta, svako na svoj način i u skladu sa tradicijom i običajima, obilježavaju godišnjicu Ašure, ustanka hazreti imama Husejna (neka je mir na njega) protiv nepravde, ugnjetavanja, dekadence i skretanja sa Pravog puta.

IRIB- U ovoj emisiji govorićemo o zbliženosti Imama Husejna sa Kur'anom i stalnim korištenjem Kur'anskih ajeta tijekom njegovog ustanka i borbe.

IRIB- U ovoj emisiji govorimo o razlozima zbog kojih je specijalna Islamska nagrada za ljudska prava osmišljena u Iranu...

IRIB- U ovoj emisji govorimo o djetetovom odgoju i podlogama koje se stvaraju prije njegovog rođenja.

nedjelja, 26 oktobar 2014 10:35

Organizacija epske ceremonije Ašure

IRIB- Ovu smo emisiju pripremili povodom početka svetog mjeseca muharema, a posvećena je razlozima tugovanja za imamom Husejnom a.s.

subota, 25 oktobar 2014 13:04

Muharem, početak historije

IRIB- Danas je 1. muharrem, odnosno prvi dan Nove hidžretske lunarne godine. Muslimani od vremena drugog halife, a prema preporuci h. Alije, a.s., od dana preseljenja Muhammeda, s.a.v.s., iz Mekke u Medinu počinju da računaju kalendarsko vrijeme, jer je mjesec muharrem specifičan-Hadž se u to vrijeme završava, to je posljednji mjesec u kojem je zabranjeno ratovanje...

subota, 25 oktobar 2014 12:19

Sklonost DAIŠ-terorista prema Holivudu

 

U ovoj emisiji pojašnjeno profesionalno korištenje propagandnih  sredstava kako bi DAIŠ predstavio svoje zločine.

IRIB- Vaspitanje i obrazovanje su ključan dio čovjekovog sazrijevanja.