srijeda, 15 juli 2015 07:01

Govor lidera Islamske revolucije na susretu sa članovima Vlade + (Foto)

Govor lidera Islamske revolucije na susretu sa članovima Vlade + (Foto)

SAHARTV - Lider Islamske revolucije ajatollahul uzma sejjid Ali Hamenei je zahvalio članovima iranskog nuklearnog pregovaračkog tima na velikom trudu i iskrenom zalaganju u proteklim nuklearnim pregovorima sa svjetskim velesilama.

Ajatollahul uzma sejjid Ali Hamenei, lider Islamske revolucije, tokom susreta sa predsjednikom i vladinim kabinetom u utorak poslije podne, ukazao je na neke od istaknutih tački naloga hazreti Emir el mu'minina, neka je mir na njega, Malik Aštaru, te je rekao: "Duhovna, intelektualna i duševna podrška su glavni faktori postizanja rješenja za sve probleme. Razmišljanje i shvatanje na koje poziva sadržaj Staze rječitosti (Nehdžul belaga) hazreti Ali ibn Ebi Taliba, neka je mir na njega, obezbjeđuju ovakvu vrstu podrške." Lider Islamske revolucije je na početku ovog susreta ukazao i na govor iranskog predsjednika hudžetul islam vel muslimin Hasan Ruhanija o rezultatima nuklearnihi pregovora, te je tom prilikom zahvalio članovima iranskog nuklearnog pregovaračkog tima na velikom trudu i iskrenom zalaganju u proteklim nuklearnim pregovorima sa svjetskim velesilama. Ajatollah Hamenei je ukazao na dužnosti i obaveze svih državnih zvaničnika na osnovu sadržaja naredbe sadržane u obliku pisma hazreti Alije Malik Aštaru, te je rekao: "Uzimanje poreza i prava koje narod ima prema državi je u cilju odbrane naroda i države, usmjeravanja zajednice ka dobru, razvoju i prosperitetu, odnosno izgradnji zemlje, što su četiri glavne smjernice i zadaće koje je hazreti Alija poručio Malik Aštaru u ovom pismu." On je dobro djelo nazvao najboljom zalihom za sve upravitelje i zvaničnike za vrijeme mandata i dodao: "Narod ne griješi prilikom vrijednovanja i donošenja zaključaka o efikasnosti i radinosti svojih zvaničnika, tako da se ovakva vrsta narodnog prosuđivanja može uzeti kao osnova za shvatanje koji je od državnih zvaničnika uradio dobar posao a koji ne." Ajatollah Hamenei je preporučio još dvije stvari - pomnu budnost pred radnjama ljudskog nefsa u spriječavanju skretanja sa pravog puta te preferiranje Božijih odredbi i zadaća u odnosu na bilo šta drugo - te je rekao: "Imam Homeini r.a. je bio najbolji primjer upravo ovakvog djelovanja." Na kraju svog govora ajatollah Hamenei je zahvalio predsjedniku i članovima Vlade na postignutim uspjesima i ujedno dovio za njihove naredne uspjehe.
Prije obraćanja lidera Islamske revolucije, prisutnima se obratio predsjednik Islamske Republike Iran hudžetul islam vel muslimin Hasan Ruhani i ukazao na rezultate nuklearnih pregovora te zahvalio lideru Islamske revolucije na davanju smjernica za održavanje pregovora i ujedno velikoj podršci tokom cijelog procesa. On je izrazio nadu da će ovim aktivnostima doći do smanjenja inostranog pritiska i otklanjanja nepotrebnih neprijateljevih optužbi usmjerenih ka Iranu, odnosno da će stvoriti nove pogodne uvjete za razvoj i prosperitet Irana. U nastavku svog govora predsjednik Ruhani je podnio izvještaj o dosadašnjem radu članova Vlade.

Upišite komentar


Security code
Refresh