srijeda, 24 juni 2015 05:25

Ajetullah Hamenei: Iran teži fer, časnom i logičnom sporazumu u skladu sa državnim interesima+(Foto)

Ajetullah Hamenei: Iran teži fer, časnom i logičnom sporazumu u skladu sa državnim interesima+(Foto)

SAHARTV - Lider Islamske revolucije ajetullahu-l-uzma sejjid Ali Hamenei je u vezi sa nuklearnim pregovorima Islamske Republike Iran i svjetskih sila iz Grupe 5+1 izjavio da ekonomske, finansijske i bankovne sankcije moraju biti dokinute za vrijeme potpisivanja sporazuma, te da ukidanje sankcija ne bi trebalo da bude predmet realizacije iranskih obaveza.

Prema izvještaju internacionalne SAHARTV, ajetullah-u-uzma sejjid Ali Hamenei je jučer popodne tokom susreta sa zvaničnicima i dužnosnicima sistema Islamske Republike Iran, objavljujući i eksplicitno elaborirajući nuklearne ''crvene linije'' Irana, istakao: ''Amerikanci teže uništenju iranske nuklearne industrije, a nasuprot tome svi iranski dužnosnici pored potvrde ''crvenih lnija'', teže dobrom, pravednom, poštenom i logičnom sporazumu u skladu s interesima Irana.''U nastavku svog govora, ajetullahu-l-uzma sejjid Ali Hamenei je decidno elaborirao nuklearne ''crvene linije''. Kao prvu ''crvenu liniju'', ajetullah Ali Hamenei je rekao: ''Unatoč insistiranju Amerikanaca, mi ne prihvatamo dugoročna ograničenja od 10, 12 ili više godina, i mi smo im kazali prihvatljivu količinu godina ograničenja.'' Lider Islamske revoucije ajetullah Hamenei je objavio da nastavak rada istraživanja, razvoja i konstrukcije čak u vremenu ograničenja predstavlja drugu ''crvenu liniju'' Irana, te dodao: ''Oni govore da u vremenu od 12 godina ne smijemo ništa raditi, ali to je zapravo dodatni i pogrešan jezik sile.'' Vođa Islamske revolucije ajetullah Hamenei je elaborirajući treću nuklearnu ''crvenu liniju'', istakao: ''Ekonomske, finansijske i bankovne sankcije, bez obzira odnosile se one na Vijeće sigurnosti, američki kongres ili američku vladu-moraju biti odmah ukinute za vrijeme potpisivanja nuklearnog sporazuma, a preostale sankcije da se ukinu u razumnom vremenskom okviru.'' Iranski Vrhovni Vođa je dodao: ''Amerikanci donose složene, višeslojne i krajnje čudne formule o sankcijama, i nije jasno šta će iz svega toga proisteći, ali mi eksplicitno govorimo o našim težnjama.'' Ajetullah Hamenei je u nastavku govora u vezi s četvrtom nuklearnom ''crvenom linijom'', izjavio: ''Ukidanje sankcija ne bi trebalo da bude predmet realizacije iranskih obaveza, i da poslije ne kažu vi ste sproveli svoje obaveze, a nakon toga Međunarodna atomska agencija (IAEA) treba da dadne dozvolu da se ukinu sankcije. Mi takav pristup apsolutno ne prihvatamo.'' Lider Islamske revolucije je dodao: ''Sprovedba ukidanja sankcija također mora biti usklađena sa realizacijom iranskih obaveza.'' U nastavku ajetullahu-l-uzma sejjid Ali Hamenei je istakao: ''Mi se protivimo prolongiranju realizacije obaveza suprotne strane prema izvještaju Međunarodne atomske agencije, jer Agencija je toliko puta dokazala da nije nezavisna i pravedna, i stoga mi smo glede toga pesimistični.'' ''Govore da Agencija mora biti uvjerena, kakve su to apsurdne riječi, na koji način da bude uvjerena, jedino da pregledaju svaki pedalj ove zemlje''-dodao je ajetullah Hamenei. U nastavku lider Islamske revolucije ajetullah Hamenei je izrazio odlučno protivljenje nekonvencionalnim inspekcijama, ispitivanju iranskih ličnosti i inspekcijama vojnih centara kao dodatnim nuklearnim crvenim linijama. Prije ovog govora lidera Islamske revolucije ajetullahu-l-uzmaa sejjida Alija Hameneija, Hasan Ruhani, predsjednik Islamske Republike Iran je u svom obraćanju, istakao da je pristup vlade u domenu vanjske politike konstruktivna interakcija sa svijetom u skladu sa ''crvenom linijom'' čuvanja nacionalne nezavisnosti, časti i ponosa, navodeći da su dva glavna prioriteta vlade rješavanje nuklearnog spora u okviru realizacije nuklearnih prava i podmirivanje potreba društva i države. ''Ono što je svjetske sile dovelo za pregovarački stol je otpor iranske nacije naspram pritisaka zlonamjernika i neučinkovitost nametnutih sankcija''-rekao je Hasan Ruhani, predsjednik Islamske Republike Iran.

Upišite komentar


Security code
Refresh