Liderstvo
IRIB- Vođa islamske revolucije ukazao je na doktrinu mehdevijeta te slijeđenje poruka Imama Mehdija koje su uputa  čovječanstvu.
IRIB- Vođa islamske revolucije IR Iran je istakao da glavni cilj naučnog pokreta u Iranu treba da bude pronalazak novih otkrića u sklopu ljudskih vrijednosti.
IRIB-Vođa islamske revolucije ajatollah seid Ali Hamenei je istakao da prisnost sa Kur'anom, donosi poštovanje među islamskim umetom.
IRIB-  Lider Islamske revolucije Irana je insistirao na stabilnosti i kazao kako Ameriku nervira otpor Irana u svijetu koji se dijeli na podanike i nadređene.
IRIB – Lider Islamske revolucije ajetullah Hamenei je tokom susreta sa pakistanskim premijerom u Teheranu, potvrdio nužnost širenja saradnje na relaciji Teheran-Islamabad u svim domenima, zasebno ekonomskom.
 IRIB - Lider Islamske revolucije ajetullahu-l-uzma sejjid Ali Hamenei smatra da je glavni faktor dobre i prisne saradnje između Irana i Pakistana, utkan u zajedničkim i opsežnim kulturološkim i vjerskim …
IRIB- Lider Islamske revolucije je tradiciju itikafa nazvao božijim beričetom i snagom Islamske revolucije.
IRIB - Sveobuhvatna podrška obrazovanju je utjecajno investiranje za svijetlu budućnost sinova nacije i ubrzani materijalni i duhovni progres Irana,  rekao je ajetullah Hamenei, vođa Islamske revolucije Irana.
IRIB- Lider Islamske revolucije je obrazovane i istaknute žene koje posjeduje Islamska Republika Iran opisao kao veliki dar i ponos ove zemlje.
IRIB - Prva noć oplakivanja h. Fatime-Zehre, selamullahi alejha, održano je u husejniji rahmetli Imama Homeinija uz prisustvo lidera Islamske revolucije.
IRIB -  ‘’Iranski narod je tokom Svete odbrane dokazao da u sjeni jedinstva, vjere i istrajnosti, može prevazići sve teške izazove, te poraziti neprijatelja’’-istakao je lider Islamske revolucije.
IRIB - Lider Islamske revolucije ajetullahu-l-uzma sejjid Ali Hamenei je 1393. hidžretsku solarnu godinu imenovao godinom ‘’ekonomije i kulture s nacionalnom odlučnošću i intenzivnim upravljanjem.’’
IRIB - Ovu godinu ćemo imenovati godinom ‘’ekonomije i kulture, sa nacionalnom odlučnošću i upornim upravljanjem’’-zajednički i uporni rad naroda i zvaničnika potrebni su u realizaciji motoa ove godine.
IRIB- Lider Islamske revolucije je pohvalio inicijativu posjete operacionim područjima iz perioda “Svete odbrane” kako bi se budućim generacijama mogla prikazati scena velikog historijskog događaja.
IRIB – Lider Islamske revolucije ocijenio je da se za politiku ekonomskog otpora treba pripremiti dugoročni plan i program za razvoj ekonomije i stizanje do zacrtanih ekonomskih ciljeva sistema Islamske …
IRIB – Otpor ekonomije stvara bojaz neprijateljima, naglasio je lider Islamske revolucije Irana. 
IRIB - Nakon naloga generalne politke ekonomskog otpora lider Islamske revolucije Irana održao je sastanak sa predsjednicima tri organa vlasti oko sprovođenja i izvršavanja takve politike. A